Sandomierz już bez opłaty klimatycznej

0

W Sandomierzu nie będzie już pobierana opłata klimatyczna. Po burzliwej dyskusji radni podjęli decyzję o zniesieniu tej daniny.  

W sprawie likwidacji opłaty nie było jednomyślności. Dyskusję rozpoczął Andrzej Bolewski. Radny podkreślił, że w ostatnich latach w mieście wykonano wiele inwestycji, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza. Przypomniał, że starówka już niemal w całości jest ogrzewana gazem, zmodernizowane zostały dwie miejskie kotłownie, huta Pilkington, największy zakład pracy w Sandomierzu, zainwestowała w nowoczesne filtry, na podobne kroki decydują się inne przedsiębiorstwa.

Sandomierz leży jednak na terenie świętokrzyskiej strefy, gdzie jakość powietrza jest zła. To pozbawia miasto możliwości pobierania opłaty miejscowej. Andrzej Bolewski uważa, że jest to krzywdzące, gdyż w Sandomierzu powietrze jest czystsze niż w innych miejscach regionu. Dodał, że pieniądze z daniny pomagały rozwijać infrastrukturę turystyczną. Zasugerował, żeby Sandomierz próbował odłączyć się od świętokrzyskiej strefy.

O tym, że problem zanieczyszczonego powietrza Sandomierza nie dotyczy mówił również Andrzej Lebida. – Powinniśmy dalej robić swoje – powiedział radny.

 Aneta Przyłucka, sekretarz miasta wyjaśniła, że to rozporządzenie Rady Ministrów reguluje podział kraju na strefy, nie ma możliwości, aby Sandomierz znalazł się poza jej zasięgiem. Zlikwidowanie opłaty,  jak tłumaczyła, to najlepsze rozwiązanie, które pomoże uniknąć dotkliwych konsekwencji.  – Jeśli ktoś zaskarży nas do sądu, to sąd może tę uchwałę uchylić wstecz. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji. Sami wolimy ją naprawić – zaznaczyła Aneta Przyłucka.

Sandomierska uchwała, o czym informowaliśmy, została już zaskarżona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Skargę złożył niedawno Beniamin Łuczyński, rzecznik  warszawskiego Stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”.

Dyskusję na sesji zakończyła informacja Katarzyny Knap-Sawickiej, kierownik referatu promocji w Urzędzie Miejskim o tym, że opłata klimatyczna w ogóle ma być zniesiona. Trwają prace legislacyjne związane z wprowadzeniem w kraju opłaty turystycznej, która w całości będzie trafiała do budżetu państwa.

Za zniesieniem opłaty głosowało 10 radnych, dwie osoby były przeciwne.

 Opłata klimatyczna obowiązywała w Sandomierzu od maja 2017 roku. Stawka wynosiła 2 złote od osoby za dobę.

 

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.