Sandomierz. Radni powiatu piszą do premiera w sprawie map powodziowych - Tygodnik Nadwiślański
środa, 26 stycznia
reklama

Sandomierz. Radni powiatu piszą do premiera w sprawie map powodziowych

1

Aktualizacji map zagrożenia powodziowego domagają się samorządy powiatu sandomierskiego. W czwartek podczas nadzwyczajnej sesji rada powiatu jednogłośnie przyjęła stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z obowiązującymi od 22 października ubiegłego roku wymogami, każdy inwestor, który chce wybudować jakiś obiekt na obszarach oznaczonych na mapach jako tereny zalewowe, musi otrzymać pozytywną opinię Wód Polskich. W powiecie sandomierskim były już pierwsze przypadki odmów uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w oparciu o zaktualizowane mapy. Problem dotyczy prawobrzeżnej części Sandomierza oraz gmin: Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Dwikozy i Zawichost.

Radni podkreślili w przyjętym stanowisku, że na znacznej ich części nie będzie możliwe wykonanie jakiejkolwiek inwestycji, nie tylko polegającej na budowie zakładu produkcyjnego, ale również domów, budynków gospodarczych czy obiektów użyteczności publicznej – szkół, boisk, placów zabaw. Ponadto obostrzenia spowodują zwiększenie kosztów inwestycji oraz spadek wartości gruntów. Samorządowcy ostrzegają, że efektem tej sytuacji będzie degradacja powiatu sandomierskiego oraz jego wyludnienie.

Restrykcyjne prawo dotyczy nawet tych terenów, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi ocenia się na jeden procent, czyli raz na sto lat.

„Chcemy na tej ziemi żyć, pracować, wychowywać swoje dzieci i wnuki. Chcemy budować domy, gospodarstwa i zakłady pracy. Nie pozwólmy na wyludnienie tych terenów, na ich degradację oraz przemysłowe zacofanie” – napisali radni powiatu w swoim stanowisku. „Doceniamy potrzebę opracowania oraz znaczenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, które są ważnym narzędziem i stanowią element oceny ryzyka wystąpienia powodzi. Niemniej jednak, wyrażamy stanowisko, że mapy te nie mogą być podstawą do zakazu rozwoju terenów których dotyczą, jak przedstawiono powyżej”.

Uczestniczący w obradach Krzysztof Sobiecki, dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu poinformował, że od końca października, na obszarze od Nowego Korczyna do Annopola, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pozytywnie zaopiniował 16 wniosków inwestycyjnych, a negatywnie 12. Odmowne decyzje wynikały przede wszystkim ze względów formalnych, z faktu, że wnioski zostały złożone po 22 października, ale w oparciu o stare mapy.

Stanowiska podobne do tego, jakie wyraziła rada powiatu mają przyjąć również rady gmin. Ruszyła akcja zbierania podpisów wśród mieszkańców powiatu pod specjalną petycją w sprawie map. Dokumenty mają być przekazane premierowi.

Więcej na temat map zagrożenia powodziowego w bieżącym wydaniu „TN”.

Jeden komentarz

  1. zlikwidowac powiat sandomierski i podlaczyc go pod opatow tam jest wyzej to jedyne wyjscie