Skład komisji Rady Powiatu

0

W Nisku wybrano przewodniczących komisji Rady Powiatu VI kadencji.

Stanowiska w komisjach zostały rozdzielone w taki sposób, że przedstawiciele wszystkich komitetów w radzie, pełnią w nich funkcje przewodniczących lub ich zastępców. Przewodniczącymi zostali: Tomasz Kozak (Komisja Rewizyjna), Gabriel Waliłko (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji), Andrzej Tofi lski (Komisja Budżetu i Administracji), Roman Pokora (Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu), Marian Chrapko (Komisja Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy), Jan Kowal (Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego). (gil)

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.