Śmieci z podmiejskich osiedli Tarnobrzega wciąż nie będą odbierane!

0

Urząd Miasta poinformował, że firma FCC (dawniej A.S.A), która wygrała przetarg na odbiór odpadów z terenu Tarnobrzega nie podpisała umowy na realizację tego zadania.

Oto komunikat, który w piątek późnym popołudniem otrzymaliśmy z Urzędu Miasta:

“W imieniu Gminy Tarnobrzeg bardzo przepraszam za sytuację związaną z odbiorem odpadów.

Niestety nadal nie jest realizowany odbior odpadów, ponieważ wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym odstąpił od podpisania umowy.

Dzięki współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, TTBS i wspólnotami mieszkaniowymi udało się doraźnie rozwiązać problem odbioru odpadów z budynków wielolokalowych. Do czasu podpisania umowy odbywał on się będzie na zlecenie tych podmiotów a następnie Gmina zwróci poniesione koszty.

Niestety działania te nie rozwiązują problemu z odbiorem odpadów z domów jednorodzinnych.
Bardzo proszę o cierpliwość mieszkańców, w szczególności mieszkańców domów jednorodzinnych.
Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia uda się uregulować kwestie formalne związane z odbiorem odpadów.

Gmina pracuje nad zawarciem umowy w trybie z wolnej ręki, tak by jak najszybciej umożliwić odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców. Po podpisaniu umowy, Gmina za pomocą środków masowego przekazu poinformuje mieszkańców o terminach odbioru.

Jednocześnie informuje, iż każdy mieszkaniec od którego odpady nie są odbierane, może korzystać z art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zlecić wywóz odpadów i uzyskać zwrot kosztów od Gminy.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu kosztów przekazania odpadów w powyższym trybie można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej pod nr 158181225.

Piotr Pawlik
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.