Solary dla wybranych

1

Chętni na własne źródło prądu czy ciepła mieszkańcy Podkarpacia są mocno rozczarowani. Zaledwie pięć gmin z naszego regionu dostanie dofi nansowanie na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Jeszcze dziesięć lat temu nie było zbyt wielu chętnych na montaż w swoim gospodarstwie kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę czy paneli fotowoltaicznych. Powodów było kilka, w tym dwa najważniejsze: niewielka wiedza o odnawialnych źródłach energii, a przede wszystkim horrendalna, jak na kieszeń Kowalskiego, cena tych urządzeń. Nie było tajemnicą, że kosztowna inwestycja bez doinwestowania zwraca się dopiero po 10-15 latach. W  ciągu dekady wiele jednak w tej materii się zmieniło – udoskonalenie technologii, znaczący spadek kosztów m.in. baterii słonecznych oraz dofinansowanie do inwestycji (w ostatnich latach z programu „Prosument”) spowodowały, że coraz liczniej na dachach gospodarstw indywidualnych zaczęły pojawiać się instalacje solarne.

DALEKO W TYLE

W ubiegłym roku na Podkarpaciu ruszył program „Czysta energia” współfi nansowany ze środków podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakładał, że energia wytworzona z montowanych instalacji OZE – kolektora słonecznego, pieca na biomasę, instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła – powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych. Benefi cjentem mogła być osoba fi zyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą lub działalność rolniczą. Wkład własny miał wynieść minimum 16 proc. kosztów… (pn)

Więcej w papierowym i elektronicznym wydaniu „TN”.

Podziel się:

1 komentarz

  1. rodzice zamontowali sobie solary jakiś czas temu. Super sprawa. Fakt, że na początek trzeba zainwestować, ale korzyści z tego jest pełno