Spór rozstrzygnie sąd? [W bieżącym wydaniu TN]

0

Służby prawne wojewody podkarpackiego zakwestionowały jeden z paragrafów przyjętej przez Radę Miasta uchwały o wprowadzeniu w Tarnobrzegu stref płatnego parkowania. Zdaniem miejskich urzędników, nie hamuje to prac nad ustanowieniem w mieście płatnych parkingów. Spór wokół zakwestionowanego rozwiązania najprawdopodobniej rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Chodzi o zapis, który regulował kwestie dodatkowych opłat za brak biletu parkingowego i uprawnienia straży miejskiej do kontrolowania uiszczania opłaty przez kierowców. Co ważne, dotyczył on tylko parkingów usytuowanych na gruntach gminnych. Identyczny zapis dotyczący stref parkowania na drogach publicznych nie został zakwestionowany. Zdaniem wojewody, ustawa o gospodarce komunalnej, w przeciwieństwie do ustawy o drogach publicznych, nie daje Radzie Miasta upoważnienia do ustalania
opłaty dodatkowej za nieuiszczone opłaty oraz określania obowiązków straży miejskiej.

Najprościej mówiąc, zasada ustalania strefy płatnego parkowania oraz opłat za korzystanie z nich jest uregulowana w ustawie o drogach publicznych. Natomiast możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach komunalnych gminy, niebędących drogami publicznymi, została ustalona w ustawie o gospodarce komunalnej. W ustawie o drogach publicznych zostały wprost określone opłaty, jakie mogą być wprowadzone w strefie płatnego parkowania, natomiast w ustawie o gospodarce komunalnej… 

Czytaj w papierowym
i elektronicznym wydaniu „TN”.

KUP e-TN:

Share.

Leave A Reply