Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 01.01.2017r. więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Podwyższone zostało do 200% kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe będzie wynosić:

– dla osoby samotnie gospodarującej 1 268zł

– dla osoby w rodzinie- 1 028zł

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu celem uzyskania skierowania uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej.

Dodatkowe informacje: MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-10.00 , 14.00-15.30

tel. 15 822 60 97.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.