Szpital zostanie zamknięty? [W najnowszym TN]

0

Taka wiadomość zelektryzowała w ubiegłym tygodniu mieszkańców powiatu opatowskiego. Centrum Dializa, firma prowadząca opatowską lecznicę, wystosowała pismo do Powiatowego Urzędu Pracy o zamiarze zwolnienia 98 osób.

Spółka Centrum Dializa z Sosnowca, zarządzająca lecznicą od 28 lipca 2015 roku, wydała w październiku ubiegłego roku komunikat, w którym zagroziła, że z końcem miesiąca zawiesi pracę szpitala, jeśli starosta nie zgodzi się przejąć lecznicy. Według władz spółki powodem takiego rozwiązania miały być „niespotykane w innych podmiotach leczniczych codzienne kontrole przeprowadzane przez powiat i inne organy publiczne, bezpodstawne donosy do organów ścigania, skutecznie paraliżujące pracę szpitala”. Dzierżawca argumentował, że nie może zgodzić się, by na jego koszt i odpowiedzialność szpital w praktyce prowadzony był przez powiat. Staroście przedstawiona została propozycja rozwiązania umowy za porozumieniem stron… (jk)

Więcej w papierowym i elektronicznym wydaniu „TN”.

Share.

Comments are closed.