Ta bomba może wybuchnąć - Tygodnik Nadwiślański
REKLAMA

Ta bomba może wybuchnąć

0

Blisko pięć tysięcy hektarów sadów w gminach Koprzywnica, Łoniów i Samborzec w każdej chwili narażonych jest na zatopienie. Na razie nie wiadomo, kto miałby się zająć uregulowaniem stosunków wodnych wokół wyrobiska po kopalni siarki w Piasecznie. Odbijanie piłeczki trwa.

O szansach na rozwiązanie tego problemu dyskutowano podczas spotkania zorganizowanego przez burmistrza Koprzywnicy MARKA JOŃCĘ (na zdjęciu z lewej), a także podczas wizyty ministra środowiska w Tarnobrzegu.

W koprzywnickim spotkaniu uczestniczyło w nim blisko stu sadowników, gospodarujących na zagrożonym terenie, którzy przez blisko dwie godziny dzieli się swoimi obawami  z  obecnymi  na  spotkaniu  parlamentarzystami Andrzejem Dudą (z prawej) i Andrzejem Bętkowskim z Prawa i Sprawiedliwości.

Eksploatacja złóż rudy siarkowej w Piasecznie zakończyła się w 1971 roku. Później jeszcze przez blisko 10 lat wydobywano zalegające  pod  nimi  pokłady  piasków  baranowskich. W  roku  1982  ówczesny  minister  przemysłu chemicznego i handlu zniósł obszar górniczy Piaseczno, wskazując jednocześnie sposób likwidacji wyrobiska poprzez zasypanie go odpadami paleniskowymi. Miały tu trafiać popioły z Elektrowni „Połaniec”, która przejęła od „Siarkopolu” teren dawnej kopalni. Nigdy jednak nie doszło do rozpoczęcia ich składowania, mimo że wybudowano już odpowiednią  infrastrukturę  do  tego  celu (m.in. bocznicę kolejową). Na przeszkodzie stanęły  sprzeciwy  społeczne.

Później  bardziej  opłacalne  okazało  się  sprzedawanie popiołów do cementowni. Kopalnia w Piasecznie zakłóciła stosunki wodne w całej okolicy. Obecność takich rozmiarów  leja  doprowadziła  do  odwodnienia wielu tysięcy hektarów w promieniu kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu kilometrów. Na  wysuszonym  gruncie  z  czasem  pobudowano  domy,  drogi,  posadzono  sady.  Teraz, przy niewłaściwym zabezpieczeniu wyrobiska, wszystko to mogłoby znaleźć się pod wodą.

– Stoimy cały czas na progu katastrofy ekologicznej – zaznacza Marek Jońca. – Około 1200 gospodarstw sadowniczych narażonych jest na degradację. Dla wielu rodzin to jest główne źródło utrzymania. Jeśli gospodarka wodno-ściekowa  w  obrębie  oddziaływania wyrobiska nie zostanie szybko uregulowana, nasze sady znikną. Może też dojść do zniszczenia  sieci  dróg  na  terenie  gmin  Łoniów i Koprzywnica, a w sytuacjach zagrożenia powodziowego, do spotęgowania destabilizacji wałów powodziowych. Obecnie przed spełnieniem się najczarniejszego scenariusza mieszkańców wiosek sąsiadujących  z  Piasecznem  chroni  wciąż kosztowne  odpompowywanie  wody  z  nieczynnego wyrobiska. Pozostaje jednak pytanie, czy będą na to środki.

– Do końca przyszłego roku ma się zakończyć rekultywacja terenów pokopalnianych finansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Co będzie dalej – nie wiadomo. Kto  potem  weźmie  na  siebie  wysokie  koszty związane z odpompowywaniem wody? To jest pytanie, na które jak najszybciej musi znaleźć się jasna i klarowna odpowiedź. Przecież wiadomo, że właściciel Kopalni Siarki „Machów”, czyli Miasto Tarnobrzeg, nie będzie skory do ponoszenia wydatków na utrzymanie w należytym stanie części majątku znajdującej się po drugiej stronie Wisły, a zatem na terenie innego województwa – dodaje M. Jońca. (…)

Rafał Staszewski

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.