Tarnobrzeg/powiat. Przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Tarnobrzeg/powiat. Przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

0

Do 16 lutego przedłużony został termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Trwa otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Spis będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Zobacz także: 
– Jutro część obostrzeń zostanie poluzowana. Otwarte będą m.in. baseny, stoki, kina


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod podanymi poniżej odnośnikami:

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.