Tarnobrzeg przegrał z cyrkami

0

8 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził nieważność zarządzenia prezydenta Miasta Tarnobrzega ​w sprawie zakazu dzierżawy gruntów miejskich pod pokazy cyrkowe z udziałem zwierząt.

Wyrok ten jest zgodny z wykładnią zaprezentowaną w wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w podobnych sprawach dotyczących innych polskich miast, w tym m. in.: w Warszawie, w Bydgoszczy, w Sandomierzu, w Rudzie Śląskiej, czy w Oświęcimiu. Wojewódzkie Sądy Administracyjne przyznały, że zarządzenia Prezydentów, zakazujące wynajmu gruntów pod widowiska z udziałem zwierząt, są bezprawne. Jak informują cyrkowcy sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że organy publiczne nie mogą mieć poglądów, a w swoich administracyjnych decyzjach muszą kierować się wyłącznie literą prawa.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.