Trwa konkurs fotograficzny!

1

Poseł na Sejm RP Mirosław Pluta ogłosił konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku”. Jego celem jest popularyzacja fotografii, utrwalenie piękna zmieniającej się w czasie roku kalendarzowego przyrody w danej okolicy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby organizatora (Biuro Poselskie Posła Mirosława Pluty  ul. Piłsudskiego 8 w Tarnobrzegu) czterech zdjęć wykonanych dowolną techniką, ukazujących ten sam krajobraz wiosną, latem, jesienią oraz zimą.

Dopuszcza się dostarczenie trzech kompletów prac od jednego uczestnika, przy czym każdy komplet musi przedstawiać inne wybrane miejsce fotografowane przez cztery sezony. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielne przez uczestnika konkursu i nie mogą być wcześniej publikowane.

Uczestnik konkursu dostarcza fotografie w wersji elektronicznej: na  płycie CD, zapisane w formacie JPG, TIFF, PSD, w podpisanej kopercie wraz z danymi personalnymi oraz pisemną zgodą na ich przetwarzanie. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane.Termin dostarczania prac upływa 31 stycznia 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż  w marcu 2015 roku. Jury, w którego skład wchodzą lokalni fotoreporteży, przyznają I, II i III miejsce. Łączna pula nagród to 1500 złotych. Zwycięskie prace zamieszczone zostaną na stronie internetowej posła Mirosława Pluty, a następnie stworzona z nich zostanie wystawa przechodnia, która będzie prezentowana we wszystkich domach kultury na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega oraz gminy Padew Narodowa. Zdjęcia zostaną także wydane w formie albumu.

Patronem medialnym konkursu „Cztery pory roku” jest „Tygodnik Nadwiślański”. (ms)

Share.

1 komentarz

  1. Pisemna zgoda na przetwarzanie to pozbycie sie praw autorskich. A to oznacza, że fotografie moga być wszedzie wykorzystane bez zgody autora i autor nie będzie zarabiał.