reklama
Trwają nabory do programu aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców pow. stalowowolskiego i niżańskiego - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 12 sierpnia
reklama

Trwają nabory do programu aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców pow. stalowowolskiego i niżańskiego

0

Caritas Diecezji Sandomierskiej ogłasza nabór do nowego projektu, który realizowany będzie w ramach zadania publicznego Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pn. „Praca – Motywacja – Aktywizacja”

W ramach projektu odbędą się zajęcia podzielone na: warsztaty stolarskie – 21 godzin, warsztaty ogrodnicze – 21 godzin, warsztaty wikliniarskie – 16 godzin, warsztaty porządkowe – 21 godzin.

Projekt przeznaczony jest dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą od sierpnia do października 2021 roku na terenie miejscowości: Turbia, Rudnik nad Sanem, Bojanów i Giedlarowa.

Zobacz także: 
– Bogoria. Wybrali najpiękniejsze ogrody w gminie. Niektóre są naprawdę zachwycające! [zdjęcia]

W trakcie realizacji  projektu wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony dowóz na zajęcia, a opiekę nad nimi sprawować będzie wyspecjalizowana kadra trenerów przygotowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz specjaliści w/w rzemiosła, którzy przeprowadzą zajęcia warsztatowe.

Podopieczni wyposażeni zostaną w odzież roboczą i ochronną, suchy prowiant, środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej oraz zostaną ubezpieczeni. Ze względu na czas pandemii wszystkie zajęcia odbywać się będą w ścisłym reżimie sanitarnym.

Dzięki warsztatom beneficjenci projektu mogą nabyć nowe umiejętności, poznać środowisko zakładów pracy, w których zostaną przeprowadzone zajęcia, otrzymywać i okazywać wzajemne wsparcie, a dzięki wspólnej integracji rozwinąć kontakty interpersonalne, poznać nowych przyjaciół, pożytecznie zagospodarować swój czas oraz nawiązać kontakty zawodowe i społeczne.

Kandydaci będą musieli spełniać kryteria tj.: wiek powyżej 18 roku życia, posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie kompletnego formularza rekrutacyjnego osobiście lub przez rodzica/opiekuna oraz przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Rekrutacja wstępna trwa od 28.07.2021 r. do 04.08.2021 r.

Formularz można składać osobiście w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem – I piętro pok. 203 oraz listownie na adres  Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem, ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem, a także drogą elektroniczną na adres e-mail: krygo2@onet.eu

Zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej nastąpi 04.08.2021r. Osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w projekcie a nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonu:  728 557 554 lub 535 699 110 oraz w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.