Tu rządzi głuszec [W najnowszym TN]

0

JAROCIN. Jest raczej pewne, że wbrew sprzeciwom gminy i społeczności lokalnej wsi Domostawa, powstaną przejścia dla średnich i dużych zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie tej miejscowości.

27 lutego 2020 r. decyzją wojewody podkarpackiego wydano zezwolenie na realizację drogi S19 na odcinku od Łążka Ordynackiego do Zdziar.

Wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak wskazuje w decyzji wojewody te akapity, w których mowa o konieczności przeprowadzenia ponownej „oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko”.

To w ramach tej procedury podczas zebrania wiejskiego sołectwa Domostawa w styczniu br. mieszkańcy nie pozostawili suchej nitki na planach S19 dotyczących budowy tak dużej ilości przejść dla zwierząt w pobliżu ich miejscowości.

W uchwale czytamy, że wieś wskutek budowy przepraw średnich zostanie pozbawiona szans rozwojowych poprzez utrudnienie lub uniemożliwienie uzyskania pozwoleń na budowę przy planowanej drodze gminnej oraz uniemożliwienie gospodarczego wykorzystania terenów należących do mieszkańców wsi po zachodniej stronie drogi S19, pomiędzy wsią Domostawa a doliną rzeki Bukowa. Mieszkańcy stracą…

Czytaj w papierowym
i elektronicznym wydaniu „TN”.

KUP e-TN:

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.