Tworzymy lepszą przyszłość – inwestycyjne podsumowanie gminy Klimontów

0

Zapraszamy do zapoznania się z inwestycyjnym podsumowaniem gminy Klimontów. Poniżej znajdą Państwo wykaz inwestycji zrealizowanych przez samorząd w 2018 roku, zadań w trakcie realizacji i takich, na realizację których gmina chce pozyskać dofinansowanie. 

 – To był bardzo intensywny i bardzo pomyślny dla nas czas. Szczególnie dużo działo się w temacie remontów i budowy dróg. Tylko w tym roku pozyskaliśmy na tego rodzaju zadania ponad 2,6 mln złotych. Pod tym względem jesteśmy w ścisłej czołówce województwa świętokrzyskiego. Udało się ponadto zakończyć kolejny etap wodociągowania i kanalizowania gminy, dzięki czemu poprawił się komfort życia mieszkańców kilku miejscowości. Inwestujemy również w bazę sportową i oświatową. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, oddaliśmy do użytku nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Klimontowie, a w kilku miejscach na terenie naszej gminy będą budowane otwarte strefy aktywności. Rozstrzygnęliśmy już przetarg na to zadanie. W oparciu o środki unijne przystąpiliśmy do przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji kilku budynków użyteczności publicznej. Mam również nadzieję, że jeszcze we wrześniu ogłoszony zostanie przetarg na realizację jednej z najbardziej wyczekiwanych przez nas inwestycji – budowy obwodnicy Klimontowa. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować Państwu – mieszkańcom gminy Klimontów – za codzienną współpracę, inicjatywę i ciekawe pomysły, bo dzięki temu wszystkiemu, możemy wspólnie kreować lepsze jutro –

Marek Goździewski

wójt gminy Klimontów

Inwestycje zakończone w 2018 roku

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – targowisko etap I i II – 993 mb. Wartość inwestycji wyniosła 1 882 273,74 zł w tym otrzymane dofi nansowanie 859 943 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin – Węgrce Szlacheckie o długości 990 mb. Wartość zadania: 466 061,76 zł, w tym dofi nansowanie: 334 000 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś.

Inwestycja zrealizowana ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość: 3 631 070 zł, dofi nansowanie: 1 878 414 zł, wkład własny gminy: 1 752 656 zł. Zadanie zakończono w maju br.

4. Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020. Całkowita wartość: 1 802 971,29 zł, dofinansowanie: 1 101 288,26 zł, wkład własny gminy: 701 683,03 zł. Inwestycję zakończono w lipcu 2018 r.

5. Zakup kontenerów na potrzeby świetlic wiejskich w miejscowościach: Przybysławice (38 130 zł), Dziewków (20 787 zł) i Kroblice Pęchowskie (38 130 zł).

6. Budowa budynku kontenerowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne. Koszt zadania wyniósł 162 000 zł.

7. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowościach: Zakrzów, Wilkowice, Nowa Wieś, Góry Pęchowskie, Goźlice, Nawodzice, Płaczkowice, Pokrzywianka i Śniekozy (24 lampy). Wartość zadania wyniosła: 63 714 zł.

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni skoku w dal i placu zabaw za Publiczną Szkołą Podstawową przy ul. Szkolnej w Klimontowie. To trzeci etap realizowanego na terenie gminy Klimontów projektu pod nazwą „Rozwój  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w gminie Klimontów”. Koszt całkowity wykonania III etapu: 311 062,63 zł. Kwota dofi nansowania:  148 600 zł.

W I etapie w 2016 roku wykonano budowę placu zabaw w miejscowości Ossolin oraz budowę placu zabaw w miejscowości Byszów, na kwotę 78 205,58 zł, z dofi nansowaniem w kwocie 30 000 zł. W II etapie, w 2017 roku, wykonano: budowę boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej w Goźlicach, budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Krobielice, budowę placu zabaw w miejscowości Olbierzowice – na łączną kwotę 139 888,71 zł, z dofi nansowaniem w kwocie 60 000 zł. Projekt dofi nansowany został ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej  – edycja 2016.

Zadania w trakcie realizacji

1. Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek”.

Zadanie realizowane ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość: 2 185 796,52 zł, kwota dofinansowania: 995 420 zł, wkład własny gminy: 1 190 376,52 zł.

2. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica – Nawodzice. Wartość zadania: 196 114,91 zł, dofinansowanie 107 399 zł.

3. Do końca 2018 r. planuje się przebudowę 7 odcinków dróg gminnych: Konary – Domaradzice (0,99 km), Ossolin – Węgrce Szlacheckie (1,33 km), Borek Klimontowski (0,33 km), Ułanowice – Kolonia Zakręty (0,63 km), Pęchów – Kolonia Pęchów (0,819 km), Zakrzów – Nowa Wieś (0,54 km), Nowa Wieś (1,213 km). Wysokość dotacji wyniesie ok. 2 216 000 zł.

4. Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Zadanie realizowane ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 przez OSP Zakrzów. Całkowity koszt: 684 645, 07 zł. Kwota dofinansowania 300 000 tys. zł. Dotacja gminy Klimontów: 384 645,07 zł.

5. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów. Projekt realizowany ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość: 1 342 618,04 zł. Dofinansowanie: 1 007 365,12 zł. Wkład własny gminy: 335 252,92 zł.

6. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów. Projekt dofinansowany jest ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR Całkowita wartość: 6 145 326,00 zł. Dofinansowanie: 2 997 720 zł.

7. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 – w miejscowościach: Borek Klimontowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowita wartość: 367 832,21 zł, dofinansowanie: 183 800 zł, wkład własny gminy: 184 032 zł. Projekt w trakcie realizacji.

8. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klimontów poprzez wyposażenie edukacyjno-szkoleniowe i multimedialne sal w strażnicy OSP Klimontów. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok ze środków województwa świętokrzyskiego. Całkowita wartość: 12 167,65 zł, dotacja: 6 300 zł, wkład gminy: 5 867,65 zł. Projekt w trakcie realizacji.

9. „Klimontowska Palma Wielkanocna – tradycją kultywowaną w czasie Gminnego Śniadania Wielkanocnego” oraz „Obrzędy i Zwyczaje – klimontowska tradycja kultywowania świąt Bożego Narodzenia”. Gmina Klimontów wraz z Kółkiem Rolniczym w Nawodzicach realizuje te dwa projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Dofinansowanie: 13 392 zł. Projekty w trakcie realizacji.

Inwestycje realizowane ze środków własnych

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek. Koszt zadania: 555 773,52 zł.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w  miejscowości Pęchów. Koszt zadania: 411 822,49 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Borek, Byszówka, Kępie, Kroblice, Pechowiec, Adamczowice (Gule), Śniekozy, Wilkowice, Ossolin. Kwota umowy razem 147 747,60 zł.

4. Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia drogowego w miejscowościach: Borek, Klimontów, Konary, Konary Kolonia, Kroblice, Nowa Wieś, Ossolin. Kwota umowy to: 10 578 zł. Projekt w trakcie realizacji.

5. Zadaszenie drewniane nad figurkami w Klimontowie, Nowej Wsi i Beradzu.

6. Wykonanie kostki z obrzeżami  pod altaną w Śniekozach.

7. Przygotowanie przetargu na wykonanie dokumentacji na zamknięcie składowiska w Szymanowicach. Kwota: 16 912,50 zł.

Wnioski złożone do dofinansowania

1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Klimontów poprzez budowę oraz remont obiektów sportowych. Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowita wartość: 1 413 433,87 zł, dotacja: 700 000 zł, wkład gminy: 713 433,87 zł.

2. Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich w Klimontowie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość projektu: 1 143 933,21 zł. Planowane dofinansowanie: 571 966 zł.

3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Projekt złożony do dofinansowania ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR. Całkowity koszt: 9 090 863,48 zł, wnioskowane dofinansowanie: 7 465 383,19 zł, wkład własny gminy 1 625 480,29 zł.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miejscowości Klimontów. Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Koszt całkowity: 87 175,06 zł, wnioskowana kwota dotacji 69 740 zł.

5. Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. Projekt o dofinansowanie złożony w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Planowane koszty ogółem: 1 986 851,21 zł, wkład własny beneficjenta: 170 000 zł.

6. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Złożono dwa wnioski w ramach PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W planach jest zaadoptowanie góry budynku mleczarni na świetlicę oraz remont budynku remizy w Ossolinie z możliwością dofinansowania w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych do wysokości limitu 500 000 tys. na miejscowość.

7. Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów i Ożarów. Projekt o wartości 3 724 593,75 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 3 165 904,69 zł. Projekt złożony o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020. Aktualnie inwestycja jest na etapie podpisywania preumowy.

8. Ławka niepodległości dla samorządów. Zadanie związane z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie ławek upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedsięwzięcie o wartości 47 601,00zł, z czego dofinansowanie wyniesie 30 000 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Projekty, z których mogą skorzystać mieszkańcy gminy

1. Klimontowska świetlica środowiskowa. Gmina zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z usług świetlicy środowiskowej prowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w ramach projektu. Świetlica oferuje dzieciom i młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Dodatkowo dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych zajęć tanecznych, językowych (język angielski), muzycznych (nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, nauka śpiewu,) oraz w zajęciach z informatyki. W świetlicy prowadzone są również cykliczne zajęcia dla dorosłych, dotyczące uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wielu innych. W ramach projektu utworzony został ponadto punkt świadczenia usług społecznych w gminie Klimontów, gdzie udzielane są porady psychologiczne i prawne. Działają także grupy wsparcia. Usługi i zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowane osoby z doświadczeniem. Odbywają się one w świetlicy środowiskowej w godzinach funkcjonowania placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach między 13 a 19. Udział w projekcie jest bezpłatny.

2. Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej. Gmina Klimontów przystąpiła, jako parter samorządowy, do projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. Realizatorem projektu jest Chorągiew Kielecka ZHP. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 110 mieszkańców gminy w przedziale wiekowym od 18 do 65+. Wsparciem technicznym realizacji zadania będzie utworzenie 41 publicznych punktów dostępu do internetu w gminach biorących udział w projekcie. Efekty projektu to m.in. wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną, w tym spraw urzędowych, oraz wzrost umiejętności bezpośrednio związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu.

materiał promocyjny

Share.

Comments are closed.