Uczeń z Niska otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów

0

Wojewoda podkarpacki i kurator oświaty wręczyli dyplomy stypendystom  i Ministra Edukacji Narodowej.

Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Piotr Żurawski, który uczestniczył w uroczystości wraz z wychowawcą Anną Sobiło.

Piotr Żurawski, stypendysta Prezesa Rady Ministrów, jest obecnie uczniem klasy 3A Technikum Elektronicznego, kształcącym  się w zawodzie technik mechatronik. Osiągnął na koniec roku szkolnego 2014/2015 najwyższą średnią ocen we wszystkich klasach technikum – 5,46 oraz otrzymał zachowanie wzorowe na koniec roku szkolnego. Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym zarówno w przedmiotach ogólnokształcących, jak i zawodowych. Rozwija talent muzyczny – kształci się równolegle w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.w Stalowej Woli, gra na akordeonie. Indywidualnie i z zespołem zdobywa liczne nagrody na konkursach muzycznych. Jest uczniem koleżeńskim, uczynnym, lubianym przez kolegów i nauczycieli.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole. Natomiast stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać laureaci i finaliści olimpiad międzynarodowych oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim.

Share.

Comments are closed.