Uczniowie sandomierskich szkół o rekultywacji. 15. Sesja Popularno-Naukowa.

0

27 listopada w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu odbyła się jubileuszowa, bo już 15. „Sesja Popularno-Naukowa” pod patronatem Starosty Sandomierskiego. W tym roku tematem przewodnim było hasło ”Rekultywacja- czy każdy teren zasługuje na drugie życie”.

W sesji uczestniczyły skorzystały reprezentacje szkół: Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, I Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

Po przywitaniu szanownego jury, drużyn i gości, przez panią dyrektor ZSTiO mgr Krystynę Kobylakiewicz, wykład inauguracyjny wygłosił naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Sandomierzu, Rafał Wnuk, natomiast wykład tematyczny wygłosiła geolog powiatowy Starostwa Powiatowego w Staszowie, Jolanta Pargieła. Następnie drużyny uczniowskie w dwuosobowych składach przystąpiły do przedstawienia przygotowanych prezentacji multimedialnych.

Prace konkursowe oceniało jury, w skład którego oprócz wspomnianych wyżej osób wchodziła Przedstawiciel Wydziału Oświaty w Sandomierzu – Pani Kazimiera Komperda

Za najlepiej przedstawioną prezentację jury uznało pracę uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Kolejne miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu.

Zwycięzcy zdobyli Puchar Starosty Sandomierskiego, a uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podczas ogłaszania wyników jury zwróciło uwagę na bardzo wysoki poziom przygotowanych prac i sposobu ich prezentacji.

Fot. Starostwo Powiatowe Sandomierz

Share.

Comments are closed.