W Tarnobrzegu działają trzy PSZOK-i - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

W Tarnobrzegu działają trzy PSZOK-i

1

Od 1 kwietnia liczba PSZOK-ów w Tarnobrzegu zwiększyła się z jednego do trzech. Wielkogabarytowe śmieci można składać nie tylko przy ul. Rusinowskiego 1, ale także przy ul. Fabrycznej 8 i Sienkiewicza 171.

Jak do tej pory w Tarnobrzegu działał jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Od początku miesiąca ich liczba się zwiększyła: obok punktu przy ul. Rusinowskiego 1, śmieci można przywozić do punktów przy ul. Fabrycznej 8 i Sienkiewicza 171 (osiedle Mokrzyszów, wjazd od ul. Piekarskiej).

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury;
 2. opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. opakowania z drewna;
 4. opakowania z metalu;
 5. opakowania ze szkła;
 6. opakowania wielomateriałowe;
 7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
 8. odpady biodegradowalne
 9. zużyte opony;- 4 sztuki na rok,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. przeterminowane leki; oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 13. odzież i tekstylia
 14. puszki po farbach i aerozolach;
 15. odpady wielkogabarytowe; limit 40kg/rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i ceglany)*200 kg lub pół metra sześciennego czystego gruzu ,

Natomiast nie uległa zmniejszeniu częstotliwość odbioru odpadów (raz w miesiącu) spod wiat. Co więcej, 25 razy w ciągu roku, w razie konieczności gmina może zlecić dodatkowe odbiór odpadów. Urząd Miasta Tarnobrzega apeluje do mieszkańców, by dostosowywali się do harmonogramu wywozu odpadów, a także by w miarę możliwości przywozić wielkogabarytowe śmieci do PSZOK-ów.

Udostępnij

1 komentarz

Zostaw odpowiedź