W TDK pojawił się nowoczesny sprzęt cyfrowy - Tygodnik Nadwiślański
środa, 30 listopada
reklama

W TDK pojawił się nowoczesny sprzęt cyfrowy

0

W ramach realizacji kolejnego etapu projektu grantowego „Cyfrowy TDK” do tarnobrzeskiej placówki trafił nowoczesny sprzęt. W domu kultury znalazły się nowe mikrofony, konsole, komputery i udogodnienia dla niesłyszących.

Dzięki dofinansowaniu, które Tarnobrzeski Dom Kultury otrzymał z programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, został on wyposażony w sprzęt nowej generacji. W tej chwili w placówce montowane jest nagłośnienie, urządzenia do transmisji internetowych, akcesoria dla niedosłyszących oraz oprogramowania i licencje. Niebawem w TDK znajdzie się także mobilne studio nagrań.

Projekt grantowy „Cyfrowy TDK” obejmował kilka etapów. W pierwszej fazie pracownicy instytucji mieli możliwość skorzystania ze szkoleń, które pozwoliły im na poszerzenie wiedzy w zakresie nowych technologii oraz mediów, a także obsługi i użytkowania nowoczesnego sprzętu. TDK objęty był także wsparciem tutora i doradztwem w zakresie dostępności cyfrowej, a w ramach projektu można było nawiązać współpracę z innymi domami kultury, które uczestniczą w podobnych przedsięwzięciach.

Część druga projektu to zakup sprzętu cyfrowego, który pozwoli na poszerzenie działalności instytucji oraz jej unowocześnienie. W Tarnobrzeskim Domu Kultury realizacja tego etapu właśnie dobiega końca, dzięki czemu już niedługo będzie można tam korzystać z wielu nowych urządzeń i udogodnień technologicznych takich jak sprzęt komputerowy, mikrofony, kamery, czy pętla indukcyjna dla niesłyszących.

Kwota dofinansowania w ramach grantu, który otrzymał Tarnobrzeski Dom Kultury to 144 tysiące złotych. Operatorem programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.