Wisła przy Enei Elektrowni Połaniec z nowym narybkiem – "Środowiskowo odpowiedzialni" - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 26 czerwca
reklama

Wisła przy Enei Elektrowni Połaniec z nowym narybkiem – „Środowiskowo odpowiedzialni”

0

W ramach obchodów Światowego Dnia Migracji Ryb wędkarze wpuścili do Wisły w Połańcu narybek m.in. lina, okonia, płocia, karpia, jazia i amura. Akcja połączona była z kampanią edukacyjno ekologiczną Enei Elektrowni Połaniec.

Celem zarybiania jest stworzenie pełnowartościowego ekosystemu oraz atrakcyjnego łowiska. Wiele gatunków ryb stanowi swoisty „filtr” dla wód, oczyszczając je z roślinności czy fitoplanktonu i poprawiając tym samym ich ogólny stan.

Enea Połaniec podejmuje nie tylko działania inwestycyjne, ale również prośrodowiskowe. Prowadzimy je od lat i myślę, że ich skala będzie tylko rosła. Dzięki dzisiejszemu wydarzeniu, pokazujemy, że elektrownia nie tylko korzysta z dostępnych zasobów naturalnych, ale także dba o zwiększenie czystości rzeki Wisły i zwiększenie bioróżnorodności – mówi Janusz Paruzel, członek zarządu ds. operacyjnych w Enei Elektrowni Połaniec.

Zarybianie Wisły to projekt ekologiczny Enei Połaniec, w który co roku angażowana jest lokalna społeczność z terenów sąsiadujących z elektrownią w Połańcu, głównie młodzież szkolna.

Elektrownia produkuje energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Jesteśmy przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku, działającym z nim w pełnej harmonii i promującym zasadę zrównoważonego rozwoju. Dlatego z prawdziwą przyjemnością angażujemy się w różnorakie akcje związane ze współpracą i wsparciem lokalnej społeczności oraz promujące ochronę środowiska – dodaje dyrektor Pionu Zarządzania Środowiskiem w Enei Elektrowni Połaniec Andrzej Jastrząb.


Do rzeki wpuszczono 500 kg mieszanki narybku w różnym wieku. Zarybianiem zajmuje się Okręg Wędkarski z Tarnobrzega, który jako użytkownik wód jest do tego zobowiązany na podstawie umowy ze skarbem państwa.

Wpuszczamy je również z okazji Światowego Dnia Migracji Ryb. Zimą do kanału przy elektrowni, do tej ciepłej wody, przypływają ryby, żeby przezimować i przygotować się do tarła. Dlatego kanał w zimie pozostaje zamknięty dla wędkarzy, po to, żeby ryby swobodnie przypływały i zimowały w dogodnych warunkach – wyjaśnia Jarosław Rybicki, prezes Koła Wędkarskiego nr 32, który wędkuje tu od lat. Ireneusz Swobodziński, ichtiolog Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, dodaje, że kanał Elektrowni Połaniec jest najlepszym w okolicy zimowiskiem dla ryb, a odbywające się w nim tarło ma ogromne znaczenie dla zwiększenia rybostanu Wisły i jej dopływów.

Woda w tym miejscu ma również korzystny wpływ na okoliczne ekosystemy, które z biegiem lat nie uległy zanieczyszczeniu, wręcz przeciwnie – wzbogaciły się o nowe gatunki zwierząt. Staramy się utrzymać tę bioróżnorodność gatunkową. Wędkarze odławiają ryby i jeśli zdarzy się tak, że dany gatunek niemal
całkowicie odłowią, to my jako PZW, uzupełniamy narybek, aby tę bioróżnorodność zachować.

W akcji zarybiania wzięli udział przedstawiciele Wód Polskich, którzy zorganizowali dla dzieci prezentacje
nt. Wisły i jej ichtiofauny, a także konkursy ekologiczne.

– Zarybianie Wisły to projekt o znaczeniu edukacyjno-ekologicznym, realizowany wspólnie przez Eneę i Wody Polskie, w który angażujemy lokalną
młodzież. Jedną z misji naszej instytucji jest edukacja wodna. To bardzo ważne, bo tylko dzięki edukacji społeczeństwo jest bardziej świadome zmian i procesów, które zachodzą w gospodarce wodnej. Zmiany klimatyczne bezpośrednio wpływają na te procesy. Edukując najmłodszych, uświadamiamy im, dlaczego warto dbać o zasoby wodne oraz co oznacza bioróżnorodność. Edukujemy przede wszystkim poprzez zabawę, w formie quizów, gier czy konkursów. W ten sposób chcemy przekazywać wiedzę o ochronie otaczającej nas przyrody. Wiedza ta ma fundamentalne znaczenie dla egzystencji przyszłych pokoleń – mówi Magdalena Gala z Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie. W wydarzeniu uczestniczył również burmistrz Połańca Jacek Nowak.


My jako miasto widzimy i bardzo doceniamy działania, które Enea Elektrownia Połaniec realizuje na terenie Połańca, a także wszystkie akcje, w które się angażuje. Dla nas najważniejsze są międzyludzkie zachowania i widzimy, że przyszłość, rozwój zarówno miasta, jak i Enei Elektrowni Połaniec podąża w tym samym kierunku, dlatego ze sobą współpracujemy.

– To kolejne wydanie akcji, w ramach której współpracujemy przede wszystkim z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Tarnobrzegu, z Wodami Polskimi, kołem wędkarskim działającym przy elektrowni oraz Miastem Połaniec. Naszym wspólnym celem jest regularne zarybianie Wisły, kształtowanie świadomości społecznej i przekazywanie idei zrównoważonego gospodarowania środowiskiem wodnym. Spółka wspiera wędkarzy i Wody Polskie w budowie drogi wzdłuż kanału, aby chronić brzeg Wisły, a także dba o utrzymanie pasa wodnego w czystości. Chcemy, aby to miejsce było czyste, lepiej zorganizowane i monitorowane. Dzięki temu pokazujemy społeczeństwu jak istotny jest ekosystem rzeki, która daje nam wszystkim różne korzyści, dlatego chętnie troszczymy się o to miejsce – mówi Bogusław Rybacki Prezes Enei Elektrowni Połaniec.

Akcji zarybienia towarzyszy przygotowany przez Eneę, w ramach kampanii „Środowiskowo odpowiedzialni”, konkurs „Ekoludki – to my!”.

Udział w konkursie „Ekoludki – to my” mogą wziąć dzieci w wieku do 12 lat z powiatów staszowskiego, tarnobrzeskiego, sandomierskiego, opatowskiego, stalowowolskiego i niżańskiego.

Zadanie konkursowe:
Konkurs polega na wykonaniu postaci, robotów, kukiełek i ludzików przy użyciu surowców wtórnych, które
na co dzień wyrzucamy do kosza. Prace na konkurs wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć lub przesłać do siedziby redakcji „Tygodnika Nadwiślańskiego”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg. W treści należy podać imię i nazwisko autora, miejscowość oraz numer telefonu w celu poinformowania o zwycięstwie w konkursie. Na prace czekamy do 10 czerwca! 

Nagrody:
Nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc: Tobi Robot Smartwatch, rodzinny bilet wstępu do parku rozrywki, planszówki, gadżety. Dodatkowo przyznane zostaną dwa wyróżnienia. Zdjęcia wszystkich prac opublikujemy na naszym portalu, a pięć zwycięskich zaprezentujemy w papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Regulamin,  Formularz – zgoda rodziców

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.