“Wolontariat. Tak trzymaj”. NOWY PLEBISCYT!

“Wolontariat. Tak trzymaj”. NOWY PLEBISCYT!

0

Rozpoczął się drugi etap konkursu pn. „Wolontariat. Tak trzymaj” Edycja 2013 – Młodzi organizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK pod patronatem medialnym „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

ZAŁOŻENIEM KONKURSU jest propagowanie idei wolontariatu, wyróżnienie młodych aktywnych osób oraz motywowanie młodzieży do podejmowania różnorodnych działań w ramach wolontariatu.

Do konkursu ZAKWALIFIKOWANO OŚMIORO MŁODYCH LUDZI z naszego regionu aktywnie działających w wolontariacie. Spośród nich kapituła wybierze trzech „Super Wolontariuszy”. Nagrodą główną jest jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł dla zdobywcy 1. miejsca oraz 250 zł w przypadku 2. i 3. miejsca. Stypendia ufundowała Fundacja Fundusz Lokalny SMK.

Ponadto CZYTELNICY „TYGODNIKA  NADWIŚLAŃSKIEGO” za pomocą głosowania esemesowego będą mieli możliwość wybrania osoby, której działalność, ich zdaniem, zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Jak głosować?

Każda  z  osób  pretendujących do miana „Super Wolontariusza” ma przypisany numer. Od 1 do 8. Numer wybranej osoby należy wpisać w treści SMS-a, poprzedzając go skrótem sw i kropką. Np. chcąc oddać głos na osobę z  numerem 1, należy wysłać SMS o  treści sw.1 (proszę  pamiętać  o  kropce! Wielkość liter nie ma znaczenia).  SMS należy wysyłać pod numer 71051. Koszt to 1,23 zł z VAT. Głosować można wielokrotnie. Głosowanie SMS-owe rozpocznie się 30 stycznia i  zakończy 17 lutego br. o północy. Pod sylwetkami kandydatów śledzić można bieżące statystyki głosowania. Osoba, która zdobędzie największą liczbę głosów, otrzyma tytuł „Super Wolontariusza Czytelników TN” i nagrodę od redakcji oraz dodatkową szansę na zdobycie stypendium.

Oto kandydaci:

1.JUSTYNA JESIONEK

Justyna Jesiołek18-letnia Justyna pochodzi z Koprzywnicy. W ubiegłym roku mnóstwo czasu i energii poświęciła na organizację 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako koordynatorka wolontariuszy i zastępczyni szefa sztabu w Koprzywnicy była odpowiedzialna m.in. za promocję imprezy i pozyskanie sponsorów, nadzorowanie pracy wolontariuszy, przygotowanie programu artystycznego. Była także osobą prowadzącą finałową imprezę. Justyna prócz serca otwartego na potrzeby innych ma również artystyczną duszę. Od lat związana jest z domem kultury w Koprzywnicy, gdzie doskonali swoje wokalno-aktorskie umiejętności i angażuje się w lokalne wydarzenia kulturalne. Marzy o wyjeździe na obóz artystyczny, podczas którego mogłaby szlifować swój warsztat. I właśnie na ten cel zamierza przeznaczyć swoje stypendium.

2. JUSTYNA WARZOCHA

Justyna WarzochaJustyna jest 19-letnią sandomierzanką, której szczególna wrażliwość nie pozwala obojętnie patrzeć na niedolę zwierząt. Dlatego od lat aktywnie działa w Sandomierskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt. Każdą wolną chwilę poświęca czworonogom przebywającym w prowadzonym przez stowarzyszenie przytulisku. Opiekuje się chorymi i bezpańskimi zwierzakami, pomaga znaleźć im nowy dom, pozyskuje sponsorów wspierających działalność stowarzyszenia, a także administruje jego stroną internetową. Za pieniądze otrzymane w ramach stypendium kupi sprzęt, którym będzie fotografować swoich podopiecznych, bo, jak twierdzi, dobra fotografia to klucz do szybkiej i pomyślnej adopcji.

3. OLIWIA POTOCKA

oliwia potockaOliwia pochodzi z gminy Klimontów i aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Jej największą pasją jest fotografia. W ramach projektu pn. „Wygraj w Tysiąca” zorganizowała warsztaty i plener fotograficzny dla młodzieży, zwieńczeniem których były konkurs oraz wystawa najlepszych prac. Ponadto Klimontów w obiektywie Oliwii można oglądać w gazetce pt. „Głos Klimontowa”, w której nieodpłatnie publikuje swoje artykuły i fotoreportaże z lokalnych uroczystości oraz imprez. Chętnie bierze udział w organizacji imprez kulturalnych. Stypendium chciałaby przeznaczyć na zakup sprzętu fotograficznego, co wpłynie na jakość jej wolontariackiej pracy oraz pozwoli rozwijać twórcze zdolności.

4. PATRYK MICHAŁOW

Patryk Michałow15-letni Patryk udziela się w Szkolnym Klubie Wolontariuszy działającym w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie. W ramach przed-świątecznej akcji pn. „Bombka uśmiechu” poprowadził warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonywali choinkowe bombki przeznaczone na sprzedaż. Zajmował się też zbiórką odzieży oraz sprzedażą świątecznych ozdób, z której dochód przeznaczony został na zakup prezentów i artykułów pierwszej potrzeby dla jedenastoosobowej rodziny z regionu. Zaangażowanie Patryka sprawiło, że do akcji chętnie włączyli się nie tylko uczniowie i nauczyciele szkoły, ale także lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy Nowej Dęby. Środki otrzymane w ramach stypendium młody wolontariusz chciałby przekazać którejś z fundacji wpierającej kraje Trzeciego Świata.

5. MAGDALENA PAPROCKA

Magdalena Paprocka18-letnia Magda była koordynatorką nieformalnej grupy młodzieży pn. „Art z farb”, która pozyskała środki na oryginalną inicjatywę – za otrzymane pieniądze młodzi ludzie fantazyjnie pomalowali dwa, dotychczas obskurne, przystanki w miejscowości Wiązownica Kolonia w powiecie staszowskim. W ten sposób udowodnili, że młodzież potrafi także tworzyć, a nie tylko niszczyć. Wolontariuszka zaangażowała się także w przygotowanie Eko Festynu oraz brała udział w Festiwalu Miasto Młodych Artystów. W najbliższym czasie Magda chce stworzyć Klub Aktywnej Młodzieży zrzeszający młodzież z okolic Staszowa, która poprzez swoje działania nie będzie pozostawała obojętna na otaczającą rzeczywistość. Część otrzymanego stypendium planuje przeznaczyć na kursy dokształcające, a pozostałą kwotę na działalność KAM.

6. KORNEL POGODA

kornel pogoda19-letni Kornel, pełniąc przez trzy kadencje funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego ZS nr 2 w Nowej Dębie, był inicjatorem wielu akcji na rzecz społeczności szkolnej, m.in. aktywnie pracował w radiowęźle szkolnym, organizował konferencje edukacyjne, podejmował akcje integrujące i aktywizujące młodzież oraz angażujące ją w życie szkoły, organizował pomoc koleżeńską w nauce dla słabszych uczniów. Jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej jest koordynatorem pokazów ratowniczo-gaśniczych. Co roku bierze udział w akcjach WOŚP, „Góra Grosza” oraz „Szlachetna Paczka”. Kornel po ukończeniu technikum chce kontynuować naukę na uczelni wyższej i wszelką pomoc finansową zamierza przeznaczyć na ten cel.

7. MAGDALENA KOSZTUR

Magdalena KoszturMagda ma 19 lat, pochodzi z gminy Baranów Sandomierski. Na swoim koncie ma wiele lokalnych inicjatyw, m.in. organizację spływu Wisłą, w którym wzięli udział strażacy OSP w Dymitrowie Małym i Samborcu, organizację zabawy andrzejkowej w Domu Dziecka w Skopaniu, przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla uczniów baranowskich szkół, organizację mikołajek dla pacjentów oddziału pediatrycznego szpitala w Nowej Dębie. Ponadto corocznie bierze udział w akcjach WOŚP i „Szlachetna Paczka” oraz wspiera organizację imprez kulturalnych. Ponieważ wyjątkowo ceni integrację lokalnej społeczności, stypendium przeznaczy na wyposażenie nowo powstałej altany grillowej w Dymitrowie Małym.

8. KATARZYNA SZEMRAJ

kasia szemraj17-letnia Kasia współpracuje z grupą młodzieżową „Źródełka” działającą przy Stowarzyszeniu „Cztery Źródła”  w Klimontowie. Była inicjatorką projektu pn. „Foto-rower. Cudze chwalicie swego nie znacie”, w ramach którego zorganizowała rajd rowerowy oraz zachęciła młodzież i dorosłych do odkrywania tajemnic i piękna swojej małej ojczyzny. Ponadto podczas realizacji projektu pn. „Aktywność naszym celem” organizowała aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z gminy Klimontów. Obecnie w ramach działalności Fundacji Wspierania Wsi organizuje „Pożyteczne ferie 2014”. Otrzymane stypendium chciałaby przeznaczyć na zakup pomocy naukowych, które ułatwią jej poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

FL

Zapraszamy do głosowania. Poniżej bieżące statystyki:

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.