Wszystkich Świętych bez uroczystych mszy św. i procesji na cmentarzach? Biskup sandomierski wydał zalecenia - Tygodnik Nadwiślański
REKLAMA

Wszystkich Świętych bez uroczystych mszy św. i procesji na cmentarzach? Biskup sandomierski wydał zalecenia

0

Biskup Krzysztof Nitkiewicz zachęca wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy i rozkładania odwiedzin grobów bliskich na całą oktawę uroczystości Wszystkich Świętych. Zalecenia zawarte są w dekrecie wydanym w związku z nową falą epidemii koronarawirusa.  

Zalecenia ordynariusza dotyczące uroczystości Wszystkch Świętych skierowane są również do księży.

“Proszę duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności” – pisze biskup w wydanym dekrecie.

Biskup Nitkiewicz zachęca także, aby na zakończenie mszy św. powrócić do praktyki śpiewu suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Ordynariusz sandomierski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. osobom z objawami infekcji, w podeszłym wieku, kobietom w ciąży oraz osobom, które “czują wielką obawę przed zarażeniem”. Od obowiązku zwolnieni są wszyscy przebywający w czerwonej strefie.

“Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła” – czytamy w dokumencie.

Biskup Krzysztof Niktkiewicz przypomina, że każda  parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych. Poza tym należy umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek. W przypadku, gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

W dekrecie określone zostały zasady, jakich księżą powinni przestrzegać przy udzielaniu komunii. Dokument przypomina również, że powinni oni zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów: “Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię”.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.