Wyciągnęli pomocną dłoń

0

104 mieszkańców powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego wzięło udział w projekcie „Pomocna dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29. roku życia pozostających bez zatrudnienia”, który współfinansowany był ze środków unijnych.

Projekt „Pomocna dłoń” adresowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub posiadających niskie kwalifikacje. Mogli z niego skorzystać również niepełnosprawni w lekkim lub umiarkowanym stopniu. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Projekt zakładał identyfikację potrzeb jego uczestników, określenie ich oczekiwań, mocnych i słabych stron oraz potencjału, jakim dysponują i jaki warto wykorzystać. W oparciu o te informacje dla każdego wytyczono indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z fachowych porad doradcy zawodowego. Odbyły się również warsztaty „ABC przedsiębiorczości”, które miały pomóc w rozpoznaniu predyspozycji do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wskazać, w jaki sposób taką działalność prowadzić.

Kolejnym etapem działań były kursy zawodowe – asystenta osoby niepełnoprawnej, kucharza, opiekuna osoby starszej, sprzątaczki, pracownika pralni chemicznej i maglarza, a także ogrodnika. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik kierowany był na sześciomiesięczny staż zawodowy. Większość uczestników projektu obecnie pracuje. 23 znalazło zatrudnienie w sandomierskim Caritasie, 11 w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej, pięcioro – kucharza, dwoje  – opiekuna osoby starszej, jedna – sprzątaczki, natomiast czworo – w pralni utworzonej przy ulicy Trześniowskiej, przy szkole przysposabiającej do pracy. Powstała ona na potrzeby schroniska dla bezdomnych, prowadzonego przez diecezjalną instytucję. Pieniądze na jej wyposażenie również pochodziły z projektu.

Projekt pod nazwą „Pomocna dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29. roku życia pozostających bez zatrudnienia” współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to ponad 1,9 mln zł, dofinansowanie ze środków europejskich stanowiło 1,6 mln zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu oraz marginalizacji społecznej i zawodowej to jedno z ważnych zadań projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W tę ideę znakomicie wpisały się działania podejmowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, dzięki którym powstała realna szansa na powrót osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych na rynek pracy. Realizacja projektu pozwoliła na zorganizowanie systemu zintegrowanej pomocy, dostosowanej do potrzeb społecznych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Artykuł w formie PDF można pobrać tutaj: https://tyna.info.pl/wp-content/uploads/2019/09/GRNAD0919s002.pdf

Share.

Comments are closed.