Wykonawca obwodnicy Tarnobrzega wypowiedział miastu umowę. Droga nie powstanie?

0

Urząd Miasta Tarnobrzega poinformował, iż firma, która miała wykonać obwodnicę, wypowiedziała umowę. Teraz miasto rozpocznie procedury w celu uzyskania kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Jak czytamy w oświadczeniu urzędu “w dn. 28 listopada br. w godzinach popołudniowych po zamknięciu Urzędu Miasta Tarnobrzega do magistratu wpłynęło drogą mailową oświadczenie firmy Energopol – Szczecin S.A. o odstąpieniu od umowy dotyczącej zadania: “Budowa Obwodnicy miasta Tarnobrzega”.

Do tego momentu Gmina Tarnobrzeg przedkładała wykonawcy pisma ponaglające i wyznaczające mu terminy wykonania prac. Ten jednak postanowił wypowiedzieć umowę.

Teraz urzędnicy podejmują stosowne kroki w celu dokończenia procedury budowy obwodnicy, a także rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, w tym uzyskania kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Share.

Comments are closed.