Wyniki tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

0

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Tarnobrzeg. 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

l.p.

projekt

Ilość głosów

Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej i Bema

1069

Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego

764

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo- rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim

419

Oświetlenie ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Wisłostrada

376

Budowa drogi lokalnej łączącej ul. Żniwną położoną w Os. Miechocin z ul. Koniczynki w Os. Ocice

356

Budowa szalet miejskich

323

Wodny Plac Zabaw

135

“Tobie Ojczyzno”- Mural upamiętniający żołnierzy niezłomnych w tym postać tarnobrzeżanina Hieronima Dekutowskiego ps ZAPORA

117

“Zbudujmy razem ścianę- niech połączy nas wspinanie” Etap II- wyposażenie Centrum Wspinaczkowego

101

“NORMALNA SPRAWA”- budowa publicznych toalet nad Jeziorem Tarnobrzeskim

83

Młodzieżowy Klub

71

CZYSTE TRAWNIKI- PRZYJEMNE SPACERY

55

Uzupełnienie ciągu pieszo- rowerowego do Jeziora Tarnobrzeskiego

37

Modernizacja Miejskiej Siłowni MOSIR przy Al. Niepodległości

37

“Summertime Tarnobrzeg”- budowa trzech drewnianych, zadaszonych wiat turystyczno- rekreacyjnych nad Jeziorem Tarnobrzeskim

21

Projekty osiedlowe:

NAZWA OSIEDLA – PODŁĘŻE

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa

59

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – WIELOWIEŚ

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

1. Plac zabaw APR „Stawik” (kontynuacja)

Plac obok stadionu przy ulicy Grobla osiedle Wielowieś

466

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – SOBÓW

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

1. Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Sobów

Teren przy ul. Olszowej, vis a vis parku osiedlowego „Olszynka”

871

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – ZAKRZÓW

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

1.

Zasypanie zbiornika wodnego w Zakrzowie pod kątem utworzenia osiedlowego kącika rekreacyjno – wypoczynkowego

Osiedle Zakrzów przy ul. Plac Ludowy w miejscu znajdującego się tam obecnie zbiornika wodnego

247

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – NAGNAJÓW

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

1.

Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa altany

28

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – PRZYWIŚLE

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

1.

Remont alejki – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny , Remont alejki – chodnika w „Lasku Bulońskim”

134

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – PIASTÓW

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

1.

Remont ulicy Łokietka I etap

89

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – DZIKÓW

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Rewitalizacja trasy spacerowo – rowerowej od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików

136

100 000,00 zł

Rewitalizacja zabytkowej fontanny w Parku Dzikowskim – „ daj fontannie nowe życie”

14

100 000,00 zł

Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

11

5 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – SIELEC

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem komunalnym

89

100 000,00 zł

Budynek Domu Ludowego

22

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – SERBINÓW

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Tarnobrzeg w obiektywie

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

67

45 000,00 zł

Bezpieczne przedszkole i szkoła

Tereny Przedszkola nr 12, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Zespół Szkół Specjalnych

64

50 000,00 zł

“Stołówka marzeń”

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

196

50 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA –STARE MIASTO

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Dopuszczenie ruchu rowerów na Placu Bartosza Głowackiego

5

2 000,00

Rewitalizacja Placu Górnika

58

100 00,00

Bezpieczny plac zabaw

11

30 000,00

NAZWA OSIEDLA – MIECHOCIN

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie terenu użyteczności publicznej, położonego w Tarnobrzegu- Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych- ulic: 12 Października, J. Długosza i St. Orła

139

100 000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej ul. Jana Długosza na odcinku o długości 180 mb zlokalizowanym pomiędzy skrzyżowaniami z drogą powiatową ul. A. Mickiewicza i drogą gminną ul. Budowlanych

41

100 000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej ul. Wesołej

13

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – OCICE

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Budowa parkingu przy Remizie Strażackiej i Domu Osiedlowym na Osiedlu Ocice

58

33 000,00 zł

Piłkochwyty na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej

49

17 000,00 zł

Budowa Oświetlonej Siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice

121

50 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – WIELOPOLE

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Plac zabaw dla dzieci – „Jak za dawnych lat”

Osiedle Wielopole przy ul. H. Dekutowskiego teren Gimnazjum nr 3

74

75 000,00 zł

Parking dla samochodów osobowych i dostawczych

Działka obok placu zabaw przy ul. Tracza

230

100 000,00 zł

Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego

58

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – SIARKOWIEC

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Modernizacja Placu Zabaw Przedszkola nr 15 przy ul. Św. Barbary

139

60 000,00 zł

Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Św. Barbary oraz budowa sześciu miejsc parkingowych

67

100 000,00 zł

Budowa skweru rekreacyjnego i rozbudowa siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Kopernika

70

100 000,00 zł

Budowa Alejki Spacerowej przez działki

72

100 000,00 zł

NAZWA OSIEDLA – MOKRZYSZÓW

L. p

Tytuł projektu

Ilość głosów oddanych na projekt

Wartość projektu

Przebudowa ulicy Siewna – Zaułek

10

100 000,00 zł

Budowa siłowni napowietrznej przy stadionie

70

100 000,00 zł

Przebudowa ulicy wewnętrznej „Glinkowa”

10

100 000,00 zł

Ładne centrum Mokrzyszowa wizytówką Tarnobrzega

98

100 000,00 zł

Share.

Comments are closed.