Wyższa Szkoła Administracji z akredytacją Ministra! Będziemy kształcić pedagogów!

0

Wyższa Szkoła Administracji może poszczycić się długą tradycją – w siedzibie uczelni, w Bielsku-Białej, funkcjonuje nieprzerwanie od 1997 roku. Przez ponad 20 lat na Podbeskidziu wykształcono aż 10 tysięcy absolwentów. Teraz również mieszkańcy Stalowej Woli i okolicznych miejscowości mogą kształcić się na wybranych przez siebie kierunkach studiów, ponieważ w naszym mieście prężnie działa Filia Uczelni. W pierwszym naborze, w roku akademickim 2019/2020 studia rozpoczęło około 400 osób!

Główna siedziba uczelni w Bielsku-Białej.

Zarówno w siedzibie, jak i Filii Uczelni w Stalowej Woli szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie i rozwijanie umiejętności praktycznych, których nabycie gwarantuje sukces na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Profesjonalna kadra naukowa, zatrudnianie wykładowców-praktyków, którzy w swoich dziedzinach są cenionymi specjalistami, przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu kształcenia oraz zapewnia wyposażenie absolwentów w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na określonym stanowisku.

Prorektor ds. Filii WSA w Stalowej Woli, dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek.

10 lipca 2020 roku otrzymaliśmy decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej udzielił nam pozwolenia na utworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym w Filii w Stalowej Woli – podkreśla prorektor Uczelni, dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek. – Warto wspomnieć również o tym, że pozytywna opinia dotyczyła wszystkich dziesięciu kryteriów, zgodnie z którymi oceniane są poszczególne kierunki studiów prowadzone przez uczelnie, co nie zdarza się zbyt często. Jestem bardzo dumna z tak wysokiego poziomu nauczania – dodaje.

W zakresie pedagogiki WSA oferuje kilka specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, m.in.: pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką uzależnień, doradztwo zawodowe i personalne oraz terapię zajęciową z arteterapią. Nowością w ofercie Uczelni są pierwsze w Polsce studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności integracja sensoryczna. W związku z rosnącą w lawinowym tempie liczbą osób z zaburzeniami integracji sensorycznej postanowiono o uruchomieniu tak innowacyjnego i przyszłościowego kierunku, po którym absolwenci będą mieli pełne ręce roboty i nie będą musieli martwić się o swoją pozycję na rynku pracy. Aby zapewnić praktyczne podejście i wysoką jakość kształcenia na tym kierunku Uczelnia planuje przeprowadzenie znacznej liczby godzin ćwiczeń praktycznych w bogato wyposażonej sali integracji sensorycznej pod okiem doświadczonych terapeutów.

Ponadto jako jedyna niepubliczna uczelnia w Stalowej Woli mamy prawo kształcić pedagogów na studiach podyplomowych, ponieważ aby to robić konieczne jest prowadzenie studiów I-go i II-go stopnia na kierunku pedagogika, a my takie studia posiadamy w swojej ofercie i otrzymaliśmy na nie akredytację PKA i ministerstwa. Zapraszamy więc nauczycieli na studia podyplomowe z integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, wczesnej interwencji, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, autyzmu, oligofrenopedagogiki, a także na wiele innych kierunków. Na osoby chcące zostać nauczycielami czeka przygotowanie pedagogiczne. Prowadzimy również studia z zakresu administracji, zarządzania, bhp, dietetyki, RODO – razem ponad 20 kierunków studiów podyplomowych! W tym nowości: kadry i płace oraz niezwykle prestiżowe studia na kierunku Master of Business Administration – mówi kanclerz Uczelni, Damian Kiszka.

Na studentów czekają również wysokie stypendia: naukowe, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi w trudnych sytuacjach losowych. Wszystkie budynki, w których odbywają się zajęcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dbając o wygodę obecnych i przyszłych studentów WSA wprowadza system obsługi w formie wirtualnego dziekanatu, dzięki któremu większość spraw będzie można rozwiązać bez wychodzenia z domu, a najważniejsze informacje zostaną przekazane poprzez aplikację w telefonie komórkowym. Znacznie przyspieszy to przebieg wszystkich działań oraz umożliwi szybki kontakt z wykładowcami i dziekanatem.

Dziekanat WSA w Stalowej Woli.

Wyższa Szkoła Administracji zaprasza maturzystów, a także tych wszystkich, którzy pragną się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje bez względu na wiek, na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Bogata oferta, wykładowcy-praktycy, wysokie stypendia oraz nowoczesna baza lokalowa to tylko niektóre z zalet nowej uczelni.

***

Zapisu na studia można dokonać w sposób tradycyjny, dostarczając wymagane dokumenty do dziekanatu lub poprzez formularz rejestracji elektronicznej na stronie Uczelni www.wsa.stalowa-wola.pl . Czas przeznaczony na naukę nigdy nie jest czasem straconym, dlatego nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Share.

Leave A Reply