Wzmocnienie potencjału NGO - Tygodnik Nadwiślański
środa, 30 listopada
reklama

Wzmocnienie potencjału NGO

0

W grudniu br. Stowarzyszenie ESTEKA zakończy realizację projektu Rozwiń skrzydła z NGO. Projekt był w dużej mierze odpowiedzią na potrzeby NOS-ów oraz lokalnej społeczności, który po pierwsze wzmocnił potencjał NGO uczestniczących w projekcie poprzez udział ich członków spotkaniach projektowych oraz szkoleniach oraz dał możliwość prezentacji własnych działań poprzez publikację materiałów prasowych i docieranie z nim do szerokiej grupy odbiorców.

Rezultaty twarde:

 • Uruchomienie nowego publikatora Rozwiń skrzydła z NGO docierającego raz w
  miesiącu w nakładzie 15.000 egz. do mieszkańców 6 powiatów;
 • Doposażenie NGO w sprzęt do bieżącego funkcjonowania NGO oraz
  przygotowywania materiałów prasowych poprzez zakup 3 szt. laptopów, drukarki i
  obiektywu fotograficznego;

Rezultaty miękkie:

 • Wzrost kompetencji i umiejętności u 108 uczestników szkoleń tematycznych
  związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii do promocji organizacji
  pozarządowej, tworzeniem i publikowaniem materiałów prasowych oraz PR
  organizacji;
 • Zwiększenie wymiany informacji pomiędzy NGO poprzez publikowanie materiałów
  prasowych, wspólnego kalendarza działań oraz publikacji elektronicznych związanych
  z działalnością NGO;
 • Wzmocnienie organizacji pozarządowych poprzez nabycie nowych kompetencji przez
  ich członków.
 • Promocja działalności NGO w społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie
  materiałów prasowych w materiale drukowanym, ulotkach i reklamach radiowych
  i internetowych;

Beneficjenci końcowi projektu:

 • 108 uczestników szkoleń – on-line ze względu na sytuację pandemiczną;
 • 288 odbiorców materiałów informacyjnych i szkoleniowych
 • 15.000 odbiorców bezpłatnej gazety ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO – 16 numerów –
  łącznie wydanych będzie 240.000 egz. gazety
 • trzy środowiska NGO – wsparcie działań poprzez udostępnienie sprzętu
  komputerowego
 • co najmniej 30 środowisk NGO wspartych promocją w bezpłatnej gazecie ROZWIŃ
  SKRZYDŁA Z NGO w formie materiałów prasowych

Materiał ukazał się w ramach działań wzmacniających potencjał NGO w środowisku objętym projektem. Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA i został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Strona internetowa projektu: www.rozwinskrzydla.eu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.