Wzrost stawek za gospodarowanie odpadami w regionie świętokrzyskim

0

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, że od 1 stycznia nastąpił wzrost stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W  gminach: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie i Samborzec stawki za odpady od gospodarstwa domowego jednoosobowego wyniosą: za odpady segregowane 11 zł, za zmieszane – 16,5 zł. Dla gospodarstwa domowego wieloosobowego stawki te wyniosą odpowiednio 23 i 34,5 zł. Z kolei dla miast Osiek i Koprzywnica stawki te będą wynosić: 12 i 18 zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 24 i 36 dla gospodarstwa wieloosobowego. Nowe książeczki opłat zostaną dostarczone do gospodarstw domowych do końca stycznia. (jż)

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.