XVII Sesja Rady Gminy Grębów transmisja

0

14 lutego o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Grębów.

Transmisję z sesji rady można zobaczyć TUTAJ.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta Gminy w sprawie realizacji zadania pod nazwą: wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków.
6.1 Przyjęte kierunki działania i koncepcja do projektu.
6.2 Aktualna sytuacja dotycząca projektu.
6.3 Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
6.4 Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Grębów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Grębów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2020.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.

Share.

Comments are closed.