Z podstawówki na studia?

0

pwszPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu chce prowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Wyższa Akademia Dziecięca wystartuje jeszcze w tym roku akademickim.

Zajęcia będą mieć formę warsztatów, a ich celem będzie rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowań różnymi dziedzinami nauki, co w przyszłości ma pomóc im świadomie wybierać kierunki dalszej edukacji.

Chcielibyśmy, aby dzieci, które nie uczą się jeszcze w szkołach lub są na początku szkoły podstawowej, mogły zdobywać „bardzo wstępną” wiedzę na temat różnych zjawisk chemicznych czy fizycznych. Chodzi o to, aby zainspirować je do poznawania otaczającego świata i zależności, które nim kierują – tłumaczy rektor Paweł Maciaszczyk.

Rekrutacja do udziału w Wyższej Akademia Dziecięcej rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia. Zajęcia odbywać się będą w weekendy i potrwają do czerwca. Jeśli uczestnictwo w akademii cieszyć się będzie popularnością, będą one kontynuowane także w kolejnym roku szkolnym.

Każdy uczestnik zajęć organizowanych przez PWSZ, jak na studenta przystało, otrzyma indeks, w którym odnotowywana będzie między innymi obecność na „wykładach”. Tutaj wpisywane będą także oceny i „zaliczenia”. – To pozwoli poznać dzieciom sposób funkcjonowania uczelni – tłumaczy rektor.

Uczelnia przygotowuje także ofertę dla rodziców małych studentów, którzy czekając aż skończą oni zajęcia, będą mogli spędzić czas na tematycznych spotkaniach z wykładowcami pracującymi na PWSZ.

Pomysłodawcą utworzenia Wyższej Akademii Dziecięcej jest dr Aleksander Kasprzyk z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ. Ma to być przedsięwzięcie non-profit, uczelnia nie będzie więc na nim zarabiać.

Podobne akademie działają już na innych uczelniach, między innymi na PWSZ w Elblągu. Tutaj w zajęciach Akademii Dziecięcej mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Mali studenci spotykają się raz w miesiącu, w soboty, w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia składają się z wykładu i części warsztatowej. Udział w nich jest płatny, a całość pozyskanych pieniędzy akademia przeznacza na realizację swoich celów. W czerwcu każdego roku absolwenci Akademii Dziecięcej będą otrzymywać dyplomy poświadczające jej ukończenie.

 

Share.

Comments are closed.