Zapowiedzi imprez 1X – 7X

0

wartoSen o Polsce

OPATÓW. 2 października o godz. 8.30 i 10.30 na scenie Opatowskiego Ośrodka Kultury zaprezentowany zostanie koncert pod tytułem „Sen o Polsce” w wykonaniu artystów działającego w mieście Teatru Muzycznego. Reżyserem i scenarzystą wi­dowiska jest Edyta Gwoździk. Stronę wo­kalną i muzyczną przygotowali Magdalena Szemraj i Paweł Żerdecki. (rs)

Dni Dizajnu

STALOWA WOLA. Trzecia edycja Dni Dizajnu, które odbędą się w dniach 2-3 paź­dziernika, upłynie pod hasłem „Zmieniam miasto”. Jest ono odbiciem całorocznych działań społecznych prowadzonych w mie­ście – cyklu otwartych, edukacyjnych spotkań projektowo-społecznych, łączących ludzi zain­teresowanych wymianą poglądów i propozycji związanych z ulepszaniem miasta. Efekty tych inicjatyw miejskich będzie można zobaczyć na wystawie „Odzyskać piękno modernizmu” – konkretne, najlepsze pomysły lokalnej spo­łeczności ujęte w projekty architektoniczne.

Mając na uwadze edukację najmłodszych w zakresie przemyślanego i estetycznego kształtowania przestrzeni, organizatorzy przygotowali nowatorską, ćwiczącą kre­atywność i wyobraźnię wystawę-grę „Zmie­niam miasto” adresowaną do dzieci, całych rodzin lub grona przyjaciół.

Autorami scenografii i oprawy graficznej wystaw są Marta i Lech Rowińscy, a jej ku­ratorką Ewa Solarz.

W ramach tegorocznych Dni Dizajnu, po raz pierwszy w Polsce pokazana zostanie wystawa „Moderna. Przemysł + rzemiosło” Agnieszki Jacobson-Cieleckiej i Pawła Gro­belnego, sięgająca do źródeł myślenia mo­dernistycznego, gdzie forma równoważy się z funkcją. Istotną częścią ekspozycji jest re­alizacja przygotowana specjalnie na wystawę przez młodą projektantkę Alicję Patanowską, we współpracy z Krośnieńskimi Hutami Szkła oraz Fabryką Naczyń Kamionkowych „Manu­faktura” w Bolesławcu. Obiekty zrealizowane specjalnie na wystawę w szczególny sposób po­dejmują hasło wystawy „przemysł + rzemiosło”. Kolejną propozycją wystawienniczą będzie prezentacja BXBstudio Bogusław Barnaś – ar­chitektura zakorzeniona w tradycji – ukazująca najlepsze projekty studia architektonicznego BXBStudio, które kładzie szczególny nacisk na relacje człowieka z naturą.

Ważnym punktem tegorocznych Dni Di­zajnu jest II konferencja z cyklu: Stalowa Wola, miasto przeszłości – przyszłość mia­sta, pn. „Dziedzictwo architektury przemy­słowej”, współorganizowana z Polską Aka­demią Nauk Oddział w Lublinie.

W programie festiwalu znajdzie się ponadto sporo wydarzeń towarzyszących (m.in. koncerty, kino letnie, warsztaty dru­ku 3D, warsztaty cięcia laserem), organi­zowanych w przestrzeni publicznej oraz tymczasowo zaaranżowanej przestrzeni integracyjno-kulturalnej.

2 października większość zaplanowanych wydarzeń będzie miała miejsce w budynku Inżynierii Środowiska KUL oraz w Ogródku Jordanowskim. 3 października festiwalowe im­prezy koncentrować będą się głównie na placu pod kinem „Ballada” i w lokalu po dawnej Bibliotece Miejskiej przy ul. Staszica 14. (rs)

Czy jest w domu kakao?

STALOWA WOLA. Miejski Dom Kul­tury zaprasza 2 października o godz. 20 na występ Kabaretu „Smile” w programie „Czy jest w domu kakao?”. Smile to trójka artystów z Lublina bacznie obserwujących rzeczywistość i przenoszących na scenę zabawne sytuacje, które towarzyszą nam wszystkim w codziennym życiu. Bilety na występ kabaretu, w cenie 40 i 50 zł, nabyć można w siedzibie MDK. (rs)

Wysocki i inni

SANDOMIERZ. 3 października o godz. 20 w Lapidarium pod Ratuszem wystąpi Janusz Kasprowicz (na zdjęciu), lider Pro­jektu Volodia, z towarzyszeniem Stanisława Marinczenki. Janusz Kasprowicz znany jest głównie z brawurowych wykonań piosenek Włodzimierza Wysockiego. Utworów rosyj­skiego barda nie zabraknie również w pro­gramie sandomierskiego koncertu. Dodat­kowo posłuchać będzie można autorskich aranżacji szlagierów Toma Waitsa, Tiger Lillies, a także rosyjskich pieśni bandyckich, opowiadające o życiu rosyjskiego półświat­ka. Utwory te przetłumaczone zostały na język polski przez cenionego poetę i pie­śniarza Romana Kołakowskiego.

Koncert wzbogacą ponadto piosenki au­torskie napisane przez Janusza Kasprowi­cza do własnych tekstów oraz wierszy Cze­sława Miłosza i Andrzeja Bursy.

Bilety w cenie 15 zł nabyć można przed koncertem. (rs)

Wystąpi Joe Colombo

SANDOMIERZ. 2 października o godz. 20 w Lapidarium pod Ratuszem, z towa­rzyszeniem Kasi Skoczek wystąpi Joe Co­lombo – ceniony gitarzysta, kompozytor i performer, urodzony i wychowany we wło­skiej części Szwajcarii. Artysta spędził wiele lat w Stanach Zjednoczonych, koncertował w całej Europie, północnej Ameryce i Kana­dzie wspólnie z amerykańskim bluesmanem Terrym Evansem. W biznesie muzycznym Joe Colombo zadebiutował w 2002 roku, wydając album „Natural Born Slider”. Jego technika gry jest rozpoznawalna dzięki cha­rakterystycznemu frazowaniu sidle.

Bilety na sandomierski koncert w cenie 15 zł, nabyć będzie można bezpośrednio przed występem. (rs)

Z gwiazdami kina i kabaretu

SANDOMIERZ. 21 października o godz. 19 w sali Domu Katolickiego wy­stawiony zostanie spektakl Teatru Capitol pt. „Zdrówko”. Jest to kolejna odsłona talentu Roberta Górskiego („Kabaret Mo­ralnego Niepokoju”). Tym razem chwycił on za pióro, by opisaćhistoriętrzech mężczyzn, których połączył wyjazd do sa­natorium w Kotlinowie Zdroju. Zdarzenia, jakie ich spotkają, pozwoląim dowiedziećsięwięcej o sobie, ludziach i świecie, na przyśpieszonym kursie życia, a widzom śmiaćsięz błyskotliwych dialogów i nieco absurdalnej rzeczywistości.

Atutem przedstawienia są znakomici ak­torzy. W spektaklu wystąpią: Michał Piela (doskonale znany widzom serialu „Ojciec Mateusz”), Mikołaj Cieślak („Kabaret Moralnego Niepokoju”) oraz Arkadiusz Janiczek (grał główna rolę w obsypanym nagrodami filmie „Plac Zbawiciela”).

Bilety na spektakl w cenie 50 zł są do nabycia w sandomierskim Centrum Infor­macji Turystycznej, bądź za pośrednictwem strony: biletynakabarety.pl

Szczegółowe informacje na temat spekta­klu uzyskać można pod numerem telefonu 504 134 220. (rs)

Dla naszych czytelników przygoto­waliśmy trzy podwójne zaproszenia na przedstawienie w Domu Katolickim. O tym, w jaki sposób można je otrzymać poinformujemy wkrótce.

Tylko dla dorosłych

STALOWA WOLA. Miejski Dom Kultury zaprasza 17 października o godz. 19 dorosłych widzów na spektakl „Swing” w wykonaniu po­pularnych polskich aktorów, którzy skrzyknęli się na to jedno przedstawienie. Autorem tekstu jest kabareciarz Abelard Giza („Limo”), co gwarantuje niezłą zabawę. Marek i Lucyna to udane, ale rutynowe małżeństwo, Andrzej zaś to lekki świr. Połączyła ich przyjaźń i wspólne mieszkanie. Panów dodatkowo nęci nieodpar­ta chęć spróbowania rozrywki przez duże „S” – swingu. Oczywiście tylko dla ratowania związ­ku. Uknuta przez nich intryga od początku się sypie i wpada w korkociąg nieporozumień.

W role wiecznie napalonych intrygantów wcielą się Arkadiusz Nader, Andrzej Deskur oraz Jacek Kawalec. Wkręcone dziewczyny zagrają Marta Chodorowska i Urszula Nie­śpielak. Agę, jedyną w miarę normalną w tym towarzystwie, Urszula Piwnicka, zaś w dostar­czycielkę kulinariów i żonę Marka, Lucynę, wcieli się Violetta Arlak lub Maria Ciunelis.

Bilety w cenie 70 zł można rezerwować pod nr telefonu: 515 742 333. Dla naszych Czytelników będziemy mieli darmowe wej­ściówki. Szczegóły wkrótce. (wp)

Ostatnia miłość

TARNOBRZEG, STALOWA WOLA, STASZÓW. 4 października o godz. 18 Tar­nobrzeski Dom Kultury zaprasza na spektakl pt. „Ostatnia miłość”. To tragikomedia opar­ta na motywach opowiadania J.B. Singera, przedstawiająca losy czworga mieszkańców nowojorskiej kamienicy. Główny bohater, Harry Bendiner ma 82 lata, jest polskim Żydem doświadczonym przez los w cza­sach holokaustu. Wiedzie dostatnie życie w towarzystwie swojego sekretarza. Kiedy do apartamentu obok wprowadza się bo­gata i piękna wdowa, bohater traci głowę. Już po jednej rozmowie z kobietą, Harry zakochuje się i składa małżeńską propozycję. Światowa premiera sztuki odbyła się w 2005 roku w Izraelu. W rolach głównych występu­ją: Samuel Atzmon Wircer (założyciel i wie­loletni dyrektor Teatru Yiddishpiel w Tel Awiwie), Alicja Jachiewicz i Stefan Schmidt. Bilety na spektakl w cenie 25 zł nabyć można w Dziale Organizacji Imprez TDK.

5 października o godz. 19 spektakl zosta­nie wystawiony w stalowowolskim MDK, a 7 października o godz. 18 spektakl „Ostat­nia miłość” wystawiony zostanie także w Staszowskim Ośrodku Kultury. (rs)

Sennik i Świątynia Wiatrów

NISKO. Od 2 października do 15 listopa­da w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” oglądać można wystawę malarstwa Elżbiety Boukourbane z kolekcji „Sennik” i „Świą­tynia Wiatrów”. Autorka prezentowanych na wystawie prac jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Dyplom magistra sztuki uzyskała w Instytucie Malar­stwa, Rzeźby, Grafiki i Architektury w Sankt Petersburgu. Poza malarstwem i rzeźbą zaj­muje się także twórczością poetycką. (rs)

Share.

Comments are closed.