Zasady bezpieczeństwa w WORD Tarnobrzeg

0

19 maja wznowiono zapisy na egzaminy państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Dzień później rozpoczęło się egzaminowanie na prawo jazdy. Publikujemy zasady bezpieczeństwa panujące w ośrodku w związku z pandemią koronawirusa.

1. Na terenie WORD w Tarnobrzegu mogą przebywać wyłącznie osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu lub uczestnicy kursów i szkoleń organizowanych przez WORD nie wcześniej niż na 30 minut przed wyznaczoną godziną kursu/szkolenia.
2. Bezpośrednio po wejściu na teren WORD w Tarnobrzegu należy zdezynfekować ręce środkami do dezynfekcji, znajdującymi się w wyznaczonych miejscach, przy wejściu do ośrodka. Ręce należy również zdezynfekować bezpośrednio przed wyjściem na plac manewrowy z poczekalni, środkiem znajdującym się przy wyjściu na plac
manewrowy.
3. Przed przystąpieniem do egzaminu, kursu, każda osoba winna poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. Informacje o wynikach pomiaru nie będą przetwarzane, rejestrowane, gromadzone ani przekazywane.
4. Osoby wchodzące na teren WORD w Tarnobrzegu muszą posiadać środki ochrony indywidualnej w postaci maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy również użycie rękawiczek jednorazowych.
5. Przebywając na terenie WORD w Tarnobrzegu poza pojazdem egzaminacyjnym, należy stosować się do zaleceń o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób, oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku i na zewnątrz oraz poleceń pracowników WORD w Tarnobrzegu.
6. Bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu lub kursu/szkolenia
każda osoba winna wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia oraz potencjalnym kontakcie z osobami zakażonymi COVID-19.

Na egzamin lub kurs/szkolenie należy zgłosić się z własnym długopisem.

WAŻNE! Osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała lub z widocznymi objawami przeziębienia (katar, kaszel itp.) lub wskazały w oświadczeniu potencjalny kontakt z osobą zakażoną lub o podwyższonym ryzyku zachorowania, nie będą dopuszczone do egzaminu lub kursu/szkolenia. Prosimy zatem o odpowiedzialne zachowanie.
7. Po każdym egzaminie lub kursie/szkoleniu pojazdy egzaminacyjne oraz sale będą dezynfekowane i wietrzone.
8. Zapisy na egzaminy państwowe, wszystkich kategorii prawa jazdy, odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną, elektroniczną lub w systemie Info-car. Dopuszczamy możliwość umówienia nowego terminu egzaminu osobiście w Biurze Obsługi Klienta
bezpośrednio po zakończonym egzaminie.
9. Informacja dla osób zamierzających zdawać egzamin praktyczny na pojeździe OSK
Pojazdy Ośrodków Szkolenia Kierowców muszą być podstawione na co najmniej 30 minut przed planowaną godziną egzaminu w celu dokonania ich dezynfekcji.
10. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kat. A, A2, A1, AM muszą posiadać własny kask.

Szczegółowe Informacje dla osób zdających

Osoby, które opłaciły egzamin mogą ustalić termin egzaminu telefonicznie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta (pon.-pt. w godz. 8.00-19.00) pod tel. 15 822 63 80 lub 15 823 56 00. Dla pozostałych osób, warunkiem zapisania się na egzamin państwowy na prawo jazdy, jest dokonanie opłaty za egzamin, przelewem na rachunek bankowy WORD w Tarnobrzegu: Bank PKO BP Oddział Tarnobrzeg nr 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774. W tytule przelewu proszę wpisać: Opłata egzaminacyjna (należy wskazać kategorię), z podaniem danych osobowych zawierających imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu oraz PESEL. Po dokonaniu opłaty należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia daty egzaminu.

Informacja dla osób chcących uzyskać rachunek za egzamin

1. Rachunek za przeprowadzony egzamin można uzyskać droga  elektroniczną.
2. W powyższej sprawie prosimy o kontakt na adres m.nowak@word.tarnobrzeg.pl.

Zobacz także:
– Tarnobrzeg. Pijana 21-latka chodziła po dachu szkoły. Opluła i kopała interweniujących policjantów
– 30 tysięcy nietypowych gości Muzeum Okręgowego w Sandomierzu [zdjęcia]
– Zakaz wejścia na teren Jeziora Tarnobrzeskiego

– 10 lat temu rozpoczęła się klęska żywiołowa. Powódź w Sandomierzu [zdjęcia]

Informacja dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez WORD w Tarnobrzegu

1. Zapisy na kursy/szkolenia odbywają się telefonicznie w Wydziale
Szkoleń i BRD pod nr tel.
15 823 65
05
wew. 118, 129.
2.
Warunkiem dopuszczenia do kursu/szkolenia jest złożenie kompletu
dokumentów:
• karta zgłoszenia
• kserokopia skierowania ze staro
stwa (w przypadku kursu reedukacyjnego)
• potwierdzenie dokonania przelewu
• oświadczenie o stanie zdrowia
Skany ww. dokumentów należy przesłać na adres: m.wasila@word.tarnobrzeg.pl lub d.niezgoda@word.tarnobrzeg.pl ewentualnie dostarczyć do pok. 29 bezpośrednio przed szkoleniem.
3.
Opłaty za kurs/szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy WORD w Tarnobrzegu: Bank PKO BP w Tarnobrzegu nr 59 1020
4913 0000 9902 0010 1774
w tytule wpisując imię i nazwisko osoby szkolonej.
4.
Osoba zapisana na kurs/szkolenie zgłasza się w wyznaczonym dniu
nie wcześniej niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia kursu/
szkolenia
, w maseczce zakrywającej usta i nos (zalecamy dla własnego
bezpieczeństwa użycie również rękawiczek jednorazowych) i z własnym długopisem. Przed wejściem głównym do budynku WORD należy dokonać dezynfekcji rąk, a następnie kierować się bezpośrednio do sali szkoleniowej nr 1 na parterze budynku WORD, gdzie przed rozpoczęciem szkolenia zostanie dokonany pomiar temperatury. Przemieszczanie się, w przerwach
między zajęciami, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując bezpieczną odległość i stosując się do poleceń pracowników ośrodka oraz oznakowania umieszczonego w budynku.

Share.

Leave A Reply