Zawichost. Strażnica odzyskała blask. Będzie służyć nie tylko strażakom [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański

Zawichost. Strażnica odzyskała blask. Będzie służyć nie tylko strażakom [zdjęcia]

0

Stuletnia strażnica w Zawichoście została gruntownie wyremontowana. Teraz, tak jak przed laty, ma służyć całej społeczności i różnym celom, także społeczno-kulturalnym. Jest tam scena dla teatru amatorskiego.

W piątek, 11 czerwca remiza została oficjalnie otwarta. W uroczystości, którą rozpoczęła msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela, uczestniczyli parlamentarzyści, władze województwa, powiatu i gminy, strażacy zawodowi i ochotnicy oraz mieszkańcy miasta.

Jarosław Siemiec, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście powiedział, że jest to ważny dzień nie tylko dla druhów, ale dla wszystkich mieszkańców. Podkreślił, że poprzez remont uczczono pamięć tych,  którzy mieli wkład w powstanie remizy przed 111 laty oraz w późniejszą działalność jednostki.

Włożono wiele wysiłku, pracy i funduszy w to, aby ta strażnica odzyskała blask i swoją funkcję, żeby służyła wszystkim mieszkańcom naszej gminy i OSP Zawichost. Ten budynek jest jednym z symboli miasta. Cieszymy się, że będzie dawał możliwość prowadzenia szeregu działań społecznych, tak jak to było  w przeszłości – mówił druh Siemieniec.

Burmistrz Katarzyna Kondziołka przypomniała, że Zawichojska Straż Ogniowa oficjalnie została powołana do życia 4 maja 1910 roku, wtedy też przystąpiono do budowania strażnicy, obecnie najstarszej w powiecie sandomierskim.

 – Remiza powstawała w czynie społecznym, z datków uzbieranych wśród mieszkańców, z kamieni, które były przywożone z okolic Ożarowa. Zawsze łączyła wiele funkcji. Była nie tylko miejscem zebrań i działalności miejscowej straży ogniowej. Przez bardzo długi czas była sercem Zawichostu i centrum życia społeczno-kulturalnego. Teraz, po przeprowadzonych pracach, możemy tę pierwotną funkcję remizy przywrócić – zaznaczyła burmistrz.

Katarzyna Kondziołka dodała, że zawichojska OSP zawsze odgrywała ważną rolę w życiu miasta, nie ograniczała się ona do gaszenia pożarów i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych. Strażacy aktywnie brali udział również w życiu społecznym, kulturalnym i patriotycznym. Działali w towarzystwie Macierz, w strażnicy w okresie zaborów funkcjonował teatr patriotyczny. Strażacy uczestniczyli także w walkach o niepodległość.

Poseł Marek Kwitek podkreślił, że remont udało się przeprowadzić dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Gmina Zawichost otrzymała dotychczas z tego źródła kwotę 1,8 mln zł. Parlamentarzysta dodał, że program pomocowy dla samorządów będzie kontynuowany.

 Uroczystość była okazją do podziękowania druhom za służbę. Odznakę “Strażak Wzorowy” otrzymali: Jarosław Siemieniec, Piotr Kędziora, Piotr Rosiński i Robert Siudak. Złotymi Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali uhonorowani: Anna Maria Mazur, Włodzimierz Kosior i Jerzy Pokrzywa, natomiast srebrnym: Zbigniewa Sokoła i Zbigniewa Zawadzkiego. Medale wręczyli Bolesław Gadziński, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i Grzegorz Rajca, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Po wystąpieniach okolicznościowych i odznaczeniu ratowników najmłodsi sympatycy OSP zaprezentowali taniec „Nadzieja na przyszłość”. Później nastąpiło przecięcie wstęgi. Budynek poświęcili ks. Piotr Szpyt i ks. kapelan Lech Siekierski.

 W strażnicy wymieniony został dach i okna. Utworzone zostało zaplecze sanitarne, którego wcześniej brakowało, a także zamontowany został system centralnego ogrzewania. W głównej sali wyeksponowane zostały drewniane belki podtrzymujące sklepienie. Odnowiono tam również scenę. Jej aranżacji podjęli się specjaliści z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Sala wyposażona została w profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Będzie z niej korzystać również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto parking przed remizą zyskał nową nawierzchnię.

Inwestycja kosztowała blisko 720 tys. zł, z czego kwota 500 tys. zł pochodzi Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 240 tys. zł to dofinansowanie pozyskane przez magistrat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W remizie można obejrzeć wystawę fotograficzną dokumentującą 100 lat istnienia zawichojskiej straży.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.