Zmiany wokół zamku

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu, czyli popularny „Rolnik”, czeka wyprowadzka z budynków znajdujących się w parku przy Zamku Dzikowskim oraz w jego okolicy. Miasto ma inną wizję zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych obecnie przez szkołę. Nową siedzibą „Rolnika” będzie budynek Gimnazjum nr 2 przy ulicy Kopernika (będą tam działać dwie szkoły).

Do przeprowadzki dojdzie w najbliższe wakacje. ZSP nr 2 zajmie skrzydło budynku przylegające do ulicy św. Barbary. Jeden z  budynków znajdujących się poza terenem parku dzikowskiego zajmie Euro Szkoła Bis, drugi, który dziś zajmuje dyrekcja „Rolnika”, ma zostać przekazany Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która miałaby tam urządzić centrum obsługi inwestora.

Władze miasta liczyły, że budynek stojący na terenie parku sprzedany zostanie pod działalność gastronomiczno-hotelarską. Tę wizję burzą jednak roszczenia dawnych właścicieli całego kompleksu zamkowo-parkowego, a więc rodziny Tarnowskich, która próbuje udowodnić, że w przeszłości skarb państwa bezprawnie odebrał jej majątek.

Na razie ten temat jest w  zawieszeniu. Nie możemy sprzedać tego budynku, a  ktoś, kto chciałby prowadzić w nim działalność, oczekuje, że będzie on jego własnością. Hala sportowa wciąż będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, natomiast pozostałe pomieszczenia do czasu wyjaśnienia spraw związanych z  roszczeniami po-przednich właścicieli będą wyłączone z eksploatacji. Chyba że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał je wydzierżawić, bo to możemy zrobić– tłumaczy prezydent Norbert Mastalerz. (…)

Rafał Nieckarz

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Share.

1 komentarz

  1. A jak sie Panu redaktorowi wydaje ? – że konfiskaty majątków po 1945 nie były zwykłym złodziejstwem? Rodzina Tarnowksich nie musi niczego udawadniać – przynajmniej nam zwykłym ludziom Tarnobrzeżanom gorzej jest z sądami, wszyscy wiemy że jest to ich majątek a Pan Mastalerz komunista którego protagoniści wcześniej dopuszczali się tych niegodziwości dzisiaj pozwala sobie na dysponowanie tym majątkiem i od czasu do czsu coś przebąkuje o sprzedaży. To jest największy skandal. Jestem za tym aby tej polskiej rodzinie z dziada pradziada która przetrwała tyle wieków oddać majątek lub zrekompensować te wszystkie niegodziwości których doznali z rąk komunistów.