reklama
Zwijanie miejskości? [W bieżącym wydaniu TN] - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 9 sierpnia
reklama

Zwijanie miejskości? [W bieżącym wydaniu TN]

0

1 września z krajobrazu Ulanowa zniknie przedszkole prowadzone przez gminę. Rodzice uważają, że ta decyzja władz nie była z nimi konsultowana.

W programie ostatniej sesji rady miejskiej zapowiedziano podjęcie dwóch uchwał: o likwidacji Publicznego Przedszkola w Ulanowie oraz przekształceniu oddziału przedszkolnego w miejscowej podstawówce w przedszkole i utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie.

Argumenty miasta za likwidacją placówki znalazły się w uzasadnieniu projektu uchwały. Wybijają się w nim dwa. Pierwszy dotyczy zapewnienia dzieciom lepszych warunków lokalowych. Stan techniczny przedszkola
wymaga generalnego remontu całego budynku, który powstał w 1930 r. Władze przekonują, że pomimo wykonania kosztownego remontu nie osiągnie się lepszych warunków lokalowych niż te, które są do dyspozycji w budynku szkoły podstawowej. Podnoszą też, że przedszkole w Ulanowie ulokowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej. Brak jest tam odpowiedniego parkingu dla rodziców dowożących dzieci, a nawet miejsca na porządny plac zabaw.

Argument drugi dotyczy…

Czytaj w papierowym
i elektronicznym wydaniu „TN”.

KUP e-TN:

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.