Zwolnienie z podatku od nieruchomości w gminie Ożarów

0

Rada Miejska gminy Ożarów, podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Nowe przepisy obejmują tych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmują ją po raz pierwszy na terenie gminy. O zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy. Na ulgę mogą liczyć także ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, jednak od daty jej zakończenia do uruchomienia nowej upłynęły co najmniej dwa lata. Okres zwolnienia wynosi 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek. W tym czasie musi być prowadzona działalność gospodarcza, by decyzja nie została cofnięta. (jk)

 

Share.

Comments are closed.