Bezpieczne świętokrzyskie - policja podsumowała rok 2015 - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 28 czerwca
reklama

Bezpieczne świętokrzyskie – policja podsumowała rok 2015

0

W ubiegłym roku świętokrzyscy policjanci co dzień pełnili średnio 526 służb, przeprowadzali 664 interwencji, 845 kontroli drogowych oraz zatrzymywali 10 osób. Dzięki podejmowanym działaniom w województwie spadła liczba popełnianych przestępstw, a mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej.

W trakcie narady p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek wyróżnił także 12 policjantów, którzy ostatnio wykazali się szczególnym zaangażowaniem w realizację obowiązków służbowych. Byli to funkcjonariusze zajmujący się przestępczością narkotykową, kryminalni oraz kieleckiej drogówki.

Ponadto jednym z punktów narady było uroczyste pożegnanie funkcjonariusza kończącego służbę w Policji mł. insp. Sławomira Sędybyła, byłego Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach.

Podczas odprawy przedstawiono wyniki pracy świętokrzyskich funkcjonariuszy. Zaznaczano spadek liczby przestępstw, a zarazem wzrost ich wykrywalności. Odnotowano m.in. mniejszą liczbę kradzieży i uszkodzeń mienia, a także włamań. Przypomniano o sprawie podwójnego zabójstwa, gdzie praca funkcjonariuszy pozwoliła na ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Mówiono także o zatrzymaniu 14 osób zajmujących się nielegalnym obrotem broni i amunicji.

Policjanci w minionym roku skutecznie zwalczali przestępczość gospodarczą i narkotykową. Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się magazynowaniem i wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości krajanki oraz suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Uchroniono w ten sposób Skarb Państwa przed stratami na kwotę prawie 3 mln. zł. Zapobiegano także zagrożeniom środowiska. Ujawnionom.in. miejsce składowania kilkuset ton odpadów o różnym pochodzeniu, w tym również niebezpiecznych.

Zwalczano również przestępczość korupcyjną, m.in. ustalono dwie osoby, które usłyszały niemalże 500 zarzutów dot. wyłudzenia nienależnych refundacji za leki, o wartości ponad pól miliona złotych na szkodę NFZ.

Policjanci w minionym roku zdejmowali z rynku narkotyki oraz likwidowali profesjonalne uprawy marihuany m.in. na terenie powiatu hajnowskiego w województwie podlaskim, w powiecie zgierskim w województwie łódzkim, w gminie Brwinów w województwie mazowieckim, w Gorzowie Wielkopolskim, czy w powiecie ostrowieckim.

W trakcie spotkania zaznaczono, że w naszym regionie zmalała liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast w stosunku do większej liczby przeprowadzonych badań było mniej nietrzeźwych kierujących pojazdami.W 2015 roku policjanci z garnizonu świętokrzyskiego uczestniczyli w zabezpieczeniu 202 imprez masowych.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym ostatnich dwóch lat była budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej. W ubiegłym roku rozpoczęto także prace przy rozbudowie i przebudowie głównej siedziby KMP w Kielcach oraz modernizacji budynku KWP w Kielcach. Kompleksowo wyremontowano Komendy Powiatowe Policji w Końskich, Starachowicach, Busku Zdroju i Pińczowie. W 2015 roku dla garnizonu świętokrzyskiego przy współudziale samorządów terytorialnych zakupionych zostało 60 różnych samochodów.

Funkcjonariusze z chęcią angażowali się także w szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych. Wszystkie te przedsięwzięcia przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie.Dziękowano za współpracę

Pozytywnie współpracę ze świętokrzyskimi policjantami podczas narady ocenił m.in. Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, Prokurator Okręgowy w Kielcach Paweł Sokół, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach Wojciech Merta oraz główny specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce Jerzy Bukała.

Na zakończenie  odprawy insp. Artur Bednarek  podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z Policją oraz policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2015 roku.

W odprawie uczestniczyło kierownictwo komendy wojewódzkiej, miejskiej oraz komend powiatowych garnizonu świętokrzyskiego.

Źródło: KWP w Kielcach

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.