Inauguracja roku akademickiego Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Tygodnik Nadwiślański
środa, 30 listopada
reklama

Inauguracja roku akademickiego Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

0

MIELEC. Dnia 1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydarzenie rozpoczął występ chóru Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku “ECHO” pod kierunkiem Małgorzaty Leśniak. Po powitaniu wszystkich gości oraz słuchaczy przez Prezes Zarządu – Elżbietę Kwiatkowską, nastąpiło krótkie omówienie dotychczasowej działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem MUTW jest działalność o charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym, aktywizującym zdrowy tryb życia osób starszych. Cele te realizowane są  przez cotygodniowe wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy oraz zajęcia dodatkowe w sekcjach i grupach zainteresowań. MUTW  umożliwia uzupełnienie i aktualizację wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyja koleżeńskim kontaktom, daje wsparcie i włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. Samorząd Miasta Mielca reprezentowali Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca – Paweł Pazdan i Adriana Miłoś, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek. – Cieszę się że Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku prężnie działa już wiele lat  i ciągle się rozwija poszerzając swoją ofertę, co widać przez co raz większe zainteresowanie wśród seniorów. – powiedział Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan.  To  Państwo przekazujecie mądrość kolejnym pokoleniom, to Państwo jesteście kierunkowskazem dla młodych osób i za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować i pogratulować. Jesteście Państwo ważną częścią naszego miasta. Życzę, żeby w tych trudnych czasach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonował w sposób nieprzerwany, aby nie było konieczności zawieszenia działalności. – zakończył swoje wystąpienie Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan. Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny oraz występy artystyczne grup Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Martyna Czarny

Materiał ukazał się w ramach działań wzmacniających potencjał NGO w środowisku objętym projektem. Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA i został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Strona internetowa projektu: www.rozwinskrzydla.eu.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.