Joanna Zalewska nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 27 listopada
reklama

Joanna Zalewska nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej

0

Joanna Zalewska ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW – Centrum Autyzmu w Niemienicach, otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Nauczycielkę uhonorowano za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Joanna Zalewska pracuje z uczniami niepełnosprawnymi: intelektualnie, słabowidzącymi i niewidomymi, słabosłyszącymi, głuchymi i  głuchoniemymi, głuchoniewidomymi, niepełnosprawnymi ruchowo, przewlekle chorymi.

Głównym celem jej pracy jest przygotowanie uczniów do w miarę ich możliwości samodzielnego życia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.