Kilometry Dobra z tarnobrzeską Esteką

0

Stowarzyszenie ESTEKA przystąpiło do kampanii Kilometry Dobra – ogólnopolskiej kampanii dobroczynnej w czasie której koalicja organizacji pozarządowych zbiera fundusze na konkretne cele.

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której mogą wziąć udział organizacje z całego  świata. Nie jest to jednorazowa akcja jak kiedyś Ice Bucket Challenge, lecz regularna, powtarzana co roku. To kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. W ciągu ostatnich 3 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 2,3 mln zł. na realizację 80 celów.

Kilometry Dobra działają w oparciu o współpracę organizacji i aktywnych osób. Budujemy koalicję, która ma większą siłę przebicia w dotarciu do darczyńców i mediów. Kampania uczy odpowiedzialności, współpracy
(organizacje finansują ją z własnych środków), dobrego zarządzania oraz promuje skuteczne i etycznie działające organizacje. A przede wszystkim wzmacnia je finansowo.

Zbieramy pieniądze na różne cele społeczne: edukację, bezpieczeństwo, ekologię, sport, kulturę, potrzeby humanitarne, kościół, niepełnosprawnych, zdrowie.

Dodatkowo, Kilometry Dobra to wygodny sposób zbierania pieniędzy, gdyż:

Każda organizacja zbiera na swój cel.Pieniądze trafiają bezpośrednio do każdej organizacji, nigdy nie są na jednym koncie. Organizacje są wyposażane w materiały promocyjne (ulotki, skarbonki, bannery, roll upy, koszulki), dostają swoją stronę internetową, wsparcie techniczne i dedykowane szkolenie z fundraisingu. Nad kampanią czuwa też zespół, który promuje działania organizacji w mediach ogólnopolskich i kanałach społecznościowych.

ESTEKA w ramach kampanii będzie zbierać fundusze na Rehabilitację 100 niepełnosprawnych dzieci poprzez hipoterapię.

9 lutego br. w Warszawie dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia ESTEKA uczestniczyło w szkoleniu tematycznym przygotowującym członków organizacji do przeprowadzenia kampanii. Podczas szkolenia omówiono konkretne formy i metody działań, przedstawiono harmonogram oraz cele
projektu.

http://esteka.pl/news/720/Kilometry-dobra-kampania-dobroczynna

Share.

Comments are closed.