Klaster Lasowiacki staje się faktem - Tygodnik Nadwiślański
środa, 30 listopada
reklama

Klaster Lasowiacki staje się faktem

0

STALOWA WOLA. Przywrócenie znaczenia pojęciu laskowickości oraz wykorzystanie pozytywnych cech łączonych z Lasowiakami do odtwarzania tożsamości regionalnej zarówno na poziomie społecznym, jak i gospodarczym. Taki cel przyświeca 30 podmiotom, które podpisały Deklarację założycielską Klastra Lasowiackiego podczas spotkania w dniu 29 czerwca.

– Oby siła Klastra Lasowiackiego pokazywała siłę piękna naszego regionu, piękna tego, kim jesteśmy. Lasowiackość to nasza przeszłość, ale ja widząc to jak działają różne organizacje, uważam, że to wciąż jest nasza teraźniejszość. Niech będzie to również nasza przyszłość – mówił podczas uroczystości Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli, który również w imieniu samorządu miasta złożył podpis pod Deklaracją. Sygnatariuszami aktu są: przedsiębiorcy, rzemieślnicy, samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie, media oraz instytucje kultury z naszego regionu, czyli reprezentanci wszystkich sfer, które powinny się znaleźć w strukturze klasycznego klastra. Powołanie Klastra jest reakcją na rosnące zainteresowanie korzystaniem z zasobów lasowiackiego dziedzictwa kulturowego. Klaster Lasowiacki ma na celu organizowanie współpracy podmiotów działających, czy też dopiero planujących aktywność z myślą o lokalnych potencjałach. Teraz zostaną one skupione i promowane pod marką laso life. Klaster tworzy grupa podmiotów działających na tym samym terenie, które łączy gałąź gospodarki, z którą związana jest ich działalność. Mogą je tworzyć przedsiębiorstwa, z którymi współdziałają różnorodne organizacje, środowisko naukowe, organizacje pozarządowe oraz administracja publiczna i inne. Podmioty te konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w celu wzmocnienia swojej pozycji i osiągnięcia korzyści, wspierają się, wspólnie promują, pozyskują środki na działalność, tworzą sieć powiązań. Klaster Lasowiacki jest częścią projektu i dofinansowania jakie Stalowa Wola pozyskała na remont wnętrz Miejskiego Domu Kultury z funduszy norweskich.

Materiał ukazał się w ramach działań wzmacniających potencjał NGO w środowisku objętym projektem. Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA i został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Strona internetowa projektu: www.rozwinskrzydla.eu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.