Placówka, która niesie pomoc

0

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w Kurozwękach powstał nowoczesny ośrodek mający pełnić funkcję rehabilitacyjną, edukacyjną i wychowawczą.

Stowarzyszenie, które realizowało projekt budowy ośrodka, jest organizacją rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. To jedyna tego typu organizacja na terenie powiatu staszowskiego. Obejmuje swoją pomocą wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bez względu na jej stopień, współwystępujące trudne zachowania czy poziom rozwoju.

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie służą zbudowaniu systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W placówce już prowadzone są zajęcia

W ramach projektu „Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kurozwękach” powstała placówka, w której wprowadzono usługi specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu ich aktywizacji i włączenia społecznego. Powstał Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla 24 osób, w którym prowadzona jest aktywna integracja, m.in.: terapia zajęciowa, wsparcie psychologiczne, terapia ruchowa, poradnictwo socjalne, realizowane są różne zajęcia i treningi. PŚDS działa w godzinach od 7 do 15 przez 5 dni w tygodniu. W placówce ze wsparcia korzysta również 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zajęć w Klubie Terapeutycznym oraz 7 osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Program funkcjonowania nowo wybudowanego ośrodka zakłada realizację kompleksowych usług i form pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb podopiecznych. Działania aktywizująco-wspierające podejmowane przez stowarzyszenie w oparciu o nową infrastrukturę społeczną są zindywidualizowane i dostosowane do zmieniających się możliwości i potrzeb podopiecznych, zakładają też długotrwały okres oddziaływania oraz koncentrują się na mocnych stronach osób objętych wsparciem.

Oprócz edukacji ważnym aspektem działalności ośrodka jest także rehabilitacja

Utworzenie w Kurozwękach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy znacząco wpłynęło na zwiększenie dostępu do usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w naszym regionie. Uzupełniło także sieć istniejącej infrastruktury usług społecznych, oferującą wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie opieki dziennej oraz przyczyniło się do ograniczenia poziomu dyskryminacji tych osób w społeczności lokalnej – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Z oferty ośrodka korzystają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe

Wybudowanie profesjonalnej, specjalistycznej placówki, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od chwili narodzin aż do późnej starości to kontynuacja wieloletnich działań stowarzyszenia.

W ośrodku są już prowadzone zajęcia, choć jego uroczyste otwarcie zaplanowane zostało na 31 października. Całkowita wartość projektu wyniosła 4,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne zamknęło się w kwocie 3,9 mln zł.

Share.

Comments are closed.