reklama
Tarnobrzeg. Las Zwierzyniec – kontratak Lasów Państwowych - Tygodnik Nadwiślański
niedziela, 25 września
reklama

Tarnobrzeg. Las Zwierzyniec – kontratak Lasów Państwowych

6

Nadleśnictwo Nowa Dęba wystąpiło do wojewody podkarpackiej Ewy Leniart z wnioskiem o unieważnienie uchwały Rady Miasta Tarnobrzega ustanawiającej Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy w lasach Zwierzyniec i Jasień. Lasy Państwowe twierdzą, że ustanowienie zespołu „uniemożliwia prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej”. Twierdzą też, że zapisy uchwały naruszają zapisy ustawy o ochronie przyrody.

Projekt uchwały chroniącej zielone płuca Tarnobrzega, lasy Zwierzyniec i Jasień, przed intensywną, a zdaniem wielu rabunkową, wycinką drzew przez Lasy Państwowe, był obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Został przegłosowany przez radnych dużą przewagą głosów. Uchybień formalnych nie dopatrzyły się w uchwale służby prawne wojewody, zaś sam akt został opublikowany 9 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Do uprawomocnienia się uchwały pozostało dosłownie kilka dni, bowiem okres uprawomocnienia wynosi 14 dni.

Pismo Nadleśnictwa Nowa Dęba datowane jest na 3 grudnia. Na razie nie wiadomo, jak zareaguje wojewoda.

6 komentarzy

  1. jak nie ma złożonego drzewa , tną i to ostro , drewno jest złożone w dwóch miejscach , mało tego widać , że przygotowują się do cięcia w kolejnych miejscach ,

  2. Przestańcie judzić. Media nie powinny zajmować żadnego stanowiska, jedynie relacjonować. Gdzie zrobiono to zdjęcie i kiedy? Byłam w Zwierzyńcu dwa dni temu, nie ma tam tyle drewna.

    • Byłem w lesie wczoraj tj. W 22.12.2021 około godziny 10 i w głównej alejce lasu akurat odbywał się załadunek i drewna było znacznie więcej niż na zdjęciu.