Tarnobrzeg… Zdrój?

0

Państwowy Instytut Geologiczny potwierdza występowanie wód siarczkowych na terenie Tarnobrzega. Wyniki przeprowadzonych tutaj badań wskazują, że „właściwościami fizyko-chemicznymi są one zbliżone do tych występujących w uzdrowisku Busko-Zdrój i mogą znaleźć zastosowanie w balneoterapii, jako pomocne w leczeniu wielu schorzeń”.

Z tej analizy wynika, że rejon Tarnobrzega posiada korzystne warunki do budowy kompleksu leczniczo-rekreacyjnego w oparciu o złoża wód siarczkowych – mówi radny Witold Zych, który był pomysłodawcą ich poszukiwania na terenie miasta. – W tym opracowaniu napisano między innymi, że „w przypadku Tarnobrzega dobrym rozwiązaniem wydaje się budowa specjalistycznego ośrodka balneoterapeutycznego, tak jak ma to miejsce np. w Krzeszowicach, oraz kompleksu rekreacyjno-leczniczego, podobnego do ośrodka funkcjonującego w Maruszy pod Grudziądzem”. W obu wymienionych miejscowościach są świadczone usługi z zakresu balneoterapii, jednakże miejscowości te nie posiadają statusu uzdrowiska… (rn)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Bez tytułu

Share.

Comments are closed.