Tarnobrzeska uczelnia z nowym wydziałem - Tygodnik Nadwiślański
środa, 30 listopada
reklama

Tarnobrzeska uczelnia z nowym wydziałem

1

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu szykuje się do uroczystej inauguracji. Nowy rok akademicki to istotne zmiany, zwłaszcza dla studentów na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Studenci popularnego w regionie PUZ-u wrócą do uczelnianych auli i pracowni już 3 października. Kilka dni później odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Z jakimi zmianami wchodzi w nowy okres tarnobrzeska uczelnia?
Najważniejszą z nich jest powstanie nowego wydziału na uczelni. Od tego roku akademickiego Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu będzie kształciła studentów na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz na nowo utworzonym Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Powstanie nowego wydziału to efekt działań podjętych i sfinalizowanych uzyskaniem pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki na kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne.

Powstanie nowego wydziału jest kolejnym z etapów naszego rozwoju, jako uczelni. Pierwszym elementem było utworzenie kierunku pielęgniarstwo i kształcenie najpierw na studiach pierwszego stopnia a następnie także na studiach drugiego stopnia. Efekty kolejnych naborów i bardzo duże zainteresowanie tym kierunkiem skłoniło nas do podjęcia działań zmierzających do poszerzenia oferty o kolejny kierunek medyczny, czyli ratownictwo medyczne – mówi mgr Grażyna Rożek, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

W strukturach nowego wydziału znajdzie się pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Studenci tych kierunków będą mieli do pełnej dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, której głównymi elementami będzie kompleks pracowni skupionych w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – wyposażonych w nowoczesny sprzęt, fantomy i trenażery, dzięki którym studenci będą mogli już na etapie kształcenia spotkać się ze wszystkimi procedurami i zadaniami, których sprawne wykonanie będzie należało do przyszłego pielęgniarza lub pielęgniarki.
Nowoczesny sprzęt będą mieli do swojej dyspozycji również przyszli ratownicy medyczni. Dla potrzeb nowego kierunku zakupiono między innymi zestawy ratownicze, które są na wyposażeniu wozów bojowych PSP i OSP w systemie KSRG oraz dla wszystkich podmiotów wykonujących zadania z ratownictwa medycznego na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jednym z kierunków na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu będzie ratownictwo medyczne. Studenci tego kierunku będą mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Na zdjęciu dr Leszek Marzec, wykładowca PUZ.

Jeden komentarz