Znamy trasę obwodnicy Tarnobrzega

0

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dokonano wyboru wariantu przebiegu obwodnicy miasta Tarnobrzega, preferowanego do dalszych prac projektowych związanych z opracowaniem Programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”.

Wybrany wariant  W5´ stanowi połączenie wariantów W 3 i W 4 i w swoim zakresie uwzględnia uwagi  oraz  opinie mieszkańców miasta zgłoszone w ramach konsultacji społecznych do wcześniej zaproponowanych czterech wariantów przebiegu obwodnicy.

Wariant W5´ przewiduje lokalizację początkowego odcinka obwodnicy oraz  miejsce jej włączenia w ul. Sikorskiego  zgodnie z wariantem W3. Dalej droga biegnie częściowo przez tereny zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, krzyżuje się z ul. Gruntową oraz ul. Orła i kieruje  na południe poprzez tereny rolne, omijając duży kompleks ogrodów działkowych. Dalszy przebieg drogi nawiązuje do trasy zaproponowanej w wariancie W4 tj. poprzez tereny wzdłuż ul. 12 Października na zachód, następnie przez ogrody działkowe zlokalizowane w okolicy garaży na Kamionce i dalej kieruje się na północ wzdłuż torów kolejowych.

Włączenie końcowego odcinka obwodnicy przewiduje się na rondzie zlokalizowanym w ul. Warszawskiej w okolicy Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Źródło; UM Tarnobrzeg

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.