---
Adaptacja Parku w Bojanowie - Tygodnik Nadwiślański

Adaptacja Parku w Bojanowie

0

Już niebawem rozpoczną się prace związane z Adaptacją Zabytkowego Parku w Bojanowie. Podpisana została umowa na roboty budowlane w ramach tego przedsięwzięcia, która opiewa na kwotę prawie 415 tys. zł.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie unijne w kwocie 357 492 zł, jakie gmina Bojanów pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Roboty budowlane objemą wykonanie alejek parkowych z tłucznia kamiennego, pomosty drewniane, oświetlenie parkowe i monitoring. Ponadto przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu oraz wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2020 roku.

źródło: Oficjalna strona Gminy Bojanów (www.bojanow.pl)

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.