reklama
Gmina Gorzyce. Oddano ponad 7-kilometrowy odcinek wału - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 16 sierpnia
reklama

Gmina Gorzyce. Oddano ponad 7-kilometrowy odcinek wału

0

Dziś w gminie Gorzyce miała miejsce uroczystość odebrania kolejnego odcinka rozbudowanego wału rzeki Trześniówka. W briefingu prasowym udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych.

Podczas uroczystego oddania kolejnego fragmentu wału obecni byli Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego, Krzysztof Woś, zastępca prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Małgorzata Wajda, dyrektor RZGW w Rzeszowie, oraz przedstawiciele władz samorządowych: Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega, Jerzy Sudoł, starosta tarnobrzeski i Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Inwestycja o wartości 20 mln zł obejmowała rozbudowę i zabezpieczenie przed filtracją prawostronnego wału Trześniówki na długości 7,6 km. Projekt zapewnia ochronę przeciwpowodziową blisko 4,5 tys. osób z gminy Gorzyce i miasta Tarnobrzeg Zadanie zostało zrealizowane przez PGW Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wykonawcą zostało konsorcjum dwóch lokalnych przedsiębiorstw z Sandomierza – firma Robson oraz Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych.

Zobacz także:
Tarnobrzeg. Czekoladowa Chatka zniknie z placu Bartosza Głowackiego? [zdjęcia]

Poza rozbudową ponad 7 kilometrowego odcinka wału, wykonawca odnowił znajdujący się w pobliżu Krzyż Grunwaldzki, a także uporządkował teren w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się cmentarz.

Projekt jest jednocześnie kontynuacją zakończonego przez Wody Polskie w grudniu 2018 roku zadania „Trześniówka V” w ramach którego wybudowano przepompownię wody oraz zmodernizowano czterokilometrowy odcinek lewostronnego obwałowania Trześniówki. Jest to kolejna z inwestycji przeciwpowodziowych zrealizowanych przez Wody Polskie w tym rejonie. Łączna wartość wszystkich zadań obejmujących modernizację i rozbudowę obwałowań Wisły, Sanu, Trześniówki i Łęgu przekracza 165 mln. Rozbudowane i podwyższone obwałowania zabezpieczają łącznie obszar o powierzchni 21,4 tys. ha zamieszkały przez ponad 34 tysiące osób.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.