Ogłoszono konkurs na dyrektora tarnobrzeskiego szpitala - Tygodnik Nadwiślański
piątek, 20 maja
reklama

Ogłoszono konkurs na dyrektora tarnobrzeskiego szpitala

2

Ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

We wtorek, 18 stycznia, Zarząd Województwa Podkarpackiego poinformował o konkursie na dyrektora tarnobrzeskiej lecznicy. Kandydaci muszą spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i posiadać wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, pięcioletni staż pacy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie, i co najmniej trzyletni staż pracy oraz brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty należy nadsyłać na adres: Sekretariat Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub złożyć je osobiście.

Zobacz także: 
– Rozpoczęła się budowa kolejnych parkingów nad jeziorem

Dodatkowo, na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy i adnotację: *konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg*.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie tarnobrzeskiej lecznicy. 

2 komentarze

  1. „Dodatkowo, na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy i adnotację: *konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg*.”

    Na kopercie to jest miejsce na adres korespondenta i wysyłającego.