Są wyniki kontroli RIO w połanieckim Urzędzie Miasta. Długa lista zaleceń - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 28 czerwca
reklama

Są wyniki kontroli RIO w połanieckim Urzędzie Miasta. Długa lista zaleceń

0

Opublikowano raport Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli przeprowadzonej jesienią w połanieckim magistracie.

Kontrolerzy od 5 października do 8 grudnia sprawdzali różne aspekty dotyczące finansów gminy. W raporcie czytamy, że stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które powstały na skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową. Wystąpienie pokontrolne liczy 27 wniosków, których realizacja ma je wyeliminować.

Kompletny raport dostępny jest tu: Wystąpienie pokontrolne RIO

Fot. arch.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.